Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie człowieka współczesnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-428 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie człowieka współczesnego
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kołaczkowska, Iwona Wronka
Prowadzący grup: Elżbieta Kołaczkowska, Iwona Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przedstawienie między - i wewnatrz populacyjnych

różnic w morfologii i fizjologii człowieka

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie cechy anatomiczne zmieniające się w czasie kojarząc je z wiekiem osobniczym i płcią i opisuje je z wykorzystaniem metod statystycznych i matematycznych BIO_K1_W02; Absolwent zna i rozumie /wskazuje związek właściwości biologicznych człowieka ze stanem biologicznym i ekologicznym populacji; wskazuje związek tych właściwości z możliwościami rozwoju społeczno-gospodarczego BIO_K1_W101; Absolwent zna i rozumie rozpoznaje zależności zdrowia osobniczego z możliwościami społeczno-gospodarczymi zdrowego społeczeństwa BIO_K1_W59; Absolwent zna i rozumie wskazuje związek właściwości biologicznych człowieka ze stanem biologicznym i ekologicznym populacji; wskazuje związek tych właściwości z możliwościami rozwoju społeczno-gospodarczego BIO_K1_W64; Absolwent zna i rozumie związek procesów ekologicznych i ewolucyjnych z różnorodnością organizmów w skali globalnej i lokalnej BIO_K1_W25.


Umiejętności:

Absolwent potrafi uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany BIO_K1_U02.

Forma i warunki zaliczenia:

Test jednokrotnego wyboru, do uzyskania oceny dostatecznej konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań. Test będzie zawsze na dodatkowym 11 wykładzie, tydzień po zakończeniu wykładów związanych z treścią kursu (10 wykładów kursowych plus 11 poświęcony na zaliczenie).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach 30 h

przygotowanie się do zaliczenia 28 h

uczestnictwo w teście zaliczeniowym 2 h


suma 60 h

Skrócony opis:

Przedstawienie charakterystyki cech morfologicznych i fizjologicznych człowieka współczesnego w aspekcie szeroko pojętej adaptacji do rożnych warunków środowiska naturalnego i kulturowego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. pojęcie rasy, systemy klasyfikacji

2. człowiek a środowisko, wpływ środowiska na kształtowanie się cech fenotypowych,

przystosowanie człowieka do środowiska naturalnego.

3. międzypopulacyjne i wewnątrzpopulacyjne zróżnicowanie wymiarów i proporcji ciała

4. atrakcyjność biologiczna człowieka w kontekście doboru płciowego

5. zróżnicowanie serologiczne człowieka

6. zróżnicowanie człowieka pod względem podatności na choroby i niedobory

immunologiczne

7. głód i otyłość na świecie

Literatura:

Obowiązkowa:

1. treść wykładów

Dodatkowa:

1. A. Malinowski Wstęp do antropologii i ekologii człowieka.1999, Wydawnictwo UŁ, Łódź

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kołaczkowska, Iwona Wronka
Prowadzący grup: Elżbieta Kołaczkowska, Iwona Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.