Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Białka adhezyjne - struktura i funkcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-464 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Białka adhezyjne - struktura i funkcja
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student ma wiedzę z zakresu struktury i funkcji integryn kadheryn, selektyn oraz należących do nadrodziny immunuglobulin.(K_W01), śledzi literaturę z zakresu funkcji tych białek w warunkach fizjologicznych i w zmianach patologicznych (K_W06), wskazuje najnowsze kierunku w badaniach białek adhezyjnych takie użycie zmodyfikowanych linii komórkowych, wyciszanie genu czy wywoływanie nadekspresji (K_W06). Student potraf i korzystać z materiałów- , oryginalnych prac eksperymentalnych w języku angielskim (K_U06), posługuje się specjalistyczna terminologią taką jak adhezja, migracja, inwazja komórek , matastaza przejście ETM (K_U03). Ma świadomość złożoności zjawisk biologicznych w tym procesów związanych z oddziaływaniami między komórkami dla prawidłowego funkcjonowania organizmów (K_K01), ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej takiej jak podręczniki akademickie, czasopisma naukowe: Postępy Biologii Komórki, Postępy Biochemii, materiały zjazdowe oraz oryginalne prace naukowe (K_K09).

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test egzaminacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.


Pełny opis:

Budowa i rola kadheryn, integryn, selektyn, białek nadrodziny Ig. Ich funkcja w embriogenezie, organogenezie, zmianach nowotworowych, zapaleniu. Budowa macierzy zewnątrzkomórkowej, oddziaływania z komórkami . Metody badań adhezji, migracji i inwazji komórek.

Literatura:

Podstawowa: wykłady

Uzupełniająca: oryginalne prace

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: Dorota Hoja-Łukowicz, Ewa Pocheć, Małgorzata Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.