Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-467 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rak
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Anna Ptak, Agnieszka Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W03- ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych

K_W07-dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

K_W10-zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych

K_U02-potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

K_U03- posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim

K_K01- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

K_K02-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Wymagania wstępne:

KURS ZALECANY OD II ROKU STUDIÓW I STOPNIA

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na ćwiczeniach


Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium upoważniające do przystąpienia do zaliczenia końcowego.


Zaliczenie wykładów - pisemne


Pytania mieszane: test, opisowe, uzupełnianie zdań, uzupełnienie schematów


Punktacja 1 do 1


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do następnych ćwiczeń


Zaliczenie ćwiczeń warunkiem do przystąpienia do egzaminu

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (30h) 30h

Udział w ćwiczeniach (30h) 30h

Przygotowanie do zaliczenia 20h

Przygotowanie do egzaminu 20h

SUMA 100h


Pełny opis:

Wykłady:

1. Wyposażenie laboratorium do hodowli tkanek.Różne sposoby otrzymywania zawiesiny komórek- hodowle pierwotne, oragnotypewe, agregaty, sferoidy. Hodowle trójwymiarowe (agregaty, hodowle organotypowe, hodowle na sztucznych kapilarach, mikronośniki, hodowle w systemie peryfuzyjnym).

2. Linie komórkowe, metody zamrażania komórek i postępowania z liniami komórkowymi.

3. Metody rozdziału komórek . Klonowanie i selekcjonowanie komórek.

4. . Hodowle komórek nerwowych

5. Hodowle adipocytów

6. Hodowle komórek nowotworowych

7. Steam cells

8. Hodowle komórek łożyska

9. Zastosowanie w badaniach toksykologicznych

9. Zastosowanie hodowli w badaniach endokrynologicznych

10. Zastosowanie w badaniach immunologicznych

11. Hodowle narządowe

11. Zastosowanie w badaniach nowotworów

12. Hodowle komórek roślinnych

Ćwiczenia

Literatura:

1. Wykłady autorskie

2. S Stokłosowa; Hodowla komórek i tkanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

3. RI Freshney Culture of Animal Cells- A manual of Basic Technique- Wiley-Liss Inc, New York, 1994,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rak
Prowadzący grup: Anna Ptak, Agnieszka Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.