Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-486 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rak
Prowadzący grup: Agnieszka Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W03- ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych

K_W07- dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

K_U02-potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

K_K01-ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

K_K06-potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy


Wymagania wstępne:

zaliczenie kursów: Endokrynologia ogólna

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenia cząstkowe. Ocena jest średnią za zaliczeń cząstkowych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczeni poprzedniego wykładu przed przystąpieniem do następnego

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (30h) 30h

Przygotowanie się do zaliczeń cząstkowych 10h


Suma 40h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

1. Wstęp i przypomnienie regulacji hormonalnych

2. Szyszynka, tarczyca, nadnercza w rozwoju filogenetycznym i ich powiązanie z rozrodem

3. Rozród ryb

4. Rozród płazów,

5. Rozród gadów, stekowców

6. Rozród ptaków

7. Rozród ssaków (szczur, królik, pies, kot,)

8. Rozród ssaków (świnia, krowa)

9. Rozród ssaków (owce, konie)

10. Regulacje cyklu kobiety, patologia

11. Regulacje ciąży u kobiet ( fizjologia, patologia)

12 Hormony metaboliczne a rozród

13. Immunologia rozrodu

Literatura:

Hormones and Reproduction if Vertebrates, DO Norris and KH Lopez

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rak
Prowadzący grup: Agnieszka Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.