Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-487-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student rozumie znaczenie pojęć stosowanych w immunologii. Zna aktualny stanu wiedzy w zakresie odporności (K_W05: P2A_W04, +++). Śledzi aktualną literaturę dotyczącą immunobiologii ewolucyjnej (K_W06: P2A_W05, ++). Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego i we właściwy sposób stosuje je podczas prezentacji wykonanych na podstawie publikacji naukowych i podręczników (K_W13: P2A_W10, ++). Potrafi wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje naukowe pozyskiwane z różnych źródeł (K_U02: P2A_U02, P2A_U07, +++). Posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii w języku angielskim (K_U03: P2A_U02). Posługuje się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu aktualnych problemów z zakresu immunologii. Potrafi prawidłowo wyselekcjonować informacje (K_U04: P2A_U03, +++). Potrafi przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem środków komunikacji werbalnej i nowoczesnych technik multimedialnych (K_U09: P2A_U08). Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim na temat zagadnień z zakresu immunobiologii (K_U11: P2A_U10, +++). Jest również samokrytyczny i potrafi krytycznie zanalizować swoje umiejętności i działania (K_K03: P2A_K03, ++).

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Immunologia

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest wygłoszenie referatu na zadany temat, oraz aktywna dyskusja zarówno własnej prezentacji jak i wyników prezentowanych przez kolegów i prowadzących przez cały okres trwania kursu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Oceniana będzie poprawność przedstawienie prezentacji naukowej wykonanej na podstawie otrzymanej literatury anglojęzycznej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach (30 h) – 25 h

Przygotowanie do zajęć – 15 h

Suma: 40 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Temat zajęć ogłaszany jest przed rozpoczęciem semestru i dotyczy najnowszych zagadnień immunobiologii porównawczej, przykładowo ewolucji mediatorów zapalenia, powiązań układu odpornościowego z neuroendokrynnym czy odporności transplantacyjnej.

Literatura:

GMajno G, Joris I., Cells, Tissues, and Disease: Principles of General Pathology, Oxford University Press, Oxford, New York: 2004.

Delves PJ, Martin SJ, Burton DR, Roitt IM., Roitt's Essential Immunology, Wiley-Blackwell, 2011.

Najnowsze anglojęzyczne publikacje naukowe dotyczące zagadnień omawianych w danym semestrze

Uwagi:

Kurs zalecany do specjalności: Fizjologia eksperymentalna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.