Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chronobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chronobiologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawami dotyczącymi rytmów biologicznych, ich regulacji i znaczenia dla organizmów żywych.

Efekty kształcenia:

Student, po ukończeniu kursu chronobiologia, zna i rozumie neuronalne podłoże i mechanizmy zaangażowane w regulację rytmów biologicznych (K_W09, K_W14), zna związek układu endokrynnego z układem nerwowym i ich wzajemny udział w regulacji circadialnej (K_W17), zna podstawowe techniki stosowane obecnie w tej dziedzinie badań (K_W21), zna i rozumie możliwość zastosowania osiągnięć chronobiologii w naukach medycznych oraz ich wykorzystanie w terapii (K_W22). Rozumie terminologię zarówno w języku polskim jak i angielskim, co umożliwia mu czytanie ze zrozumieniem teksów naukowych (K_U05). Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów dotyczących chronobiologii (K_U06). Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zdobytą wiedzę (K_K05). Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej, rozumiejąc dynamicznie rozwijającą się wiedzę z zakresu chronobiologii (K_K07).

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie testu egzaminacyjnego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemny egzamin testowy.

Zaliczenie testu egzaminacyjnego.


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Nakład pracy studenta: 75 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady z chronobiologii obejmują podstawową wiedzę dotyczącą współczesnej chronobiologii, uzupełnianą bieżącą literaturą naukową. Wykład wprowadzający zawiera historię badań chronobiologicznych oraz zaznajamia słuchaczy z najważniejszymi pojęciami i symbolami stosowanymi w chronobiologii. W dalszym ciągu omawiana jest charakterystyka "zegara biologicznego" kręgowców; rytmy swobodnie biegnące, synchronizacja organizmów do warunków środowiska, dawcy czasu, stosunki fazowe rytmów do dawców czasu, mechanizm synchronizacji rytmów ,krzywe odpowiedzi fazowych dla czynników fotycznych i niefotycznych. Omawiane jest także wykorzystanie tych krzywych w chronofarmakologii i innych dziedzinach badań. Tematem wykładów jest także organizacja układu mierzącego czas okołodobowy, omówienie modeli w multioscylatorowej teorii regulacji rytmów. Omówione zostaną również neuronalne podstawy regulacji rytmów okołodobowych.

Wykłady zawierają również opis anatomicznej lokalizacji nadrzędnego zegara biologicznego w ośrodkowym układzie nerwowym. W dalszym ciągu przedstawiona jest funkcja neuronów jąder nadskrzyżowaniowych stanowiących zegar biologiczny kręgowców. Słuchacze zapoznają sie także z mechanizmami regulującymi rytmikę snu i czuwania, rytmów pokarmowych, picia, termoregulacji oraz rytmów endokrynnych. Wykłady zakończą sie przedstawieniem zmian prawidłowej rytmiki człowieka w pracy zmianowej a także omówieniem tzw. długu czasowego występującego przy szybkim przekraczaniu stref czasowych przez organizmy ludzki i zwierzęcy w kierunku zachodnim i wschodnim (zjawisko Jet-lag).

Literatura:

Wykłady

Literatura uzupełniająca:

1. Moore –Ede iwsp.1982 Clock That Time Us

2. Refinetti R.2000 i znacznie poszerzone

wydanie2006 Circadian Physiology

3. Klein i wsp.1991 Suprachiasmatic Nucleus,The

Mind,s Clock. Oxford University Press

4. Bieżąca literatura z czasopism naukowych.

Uwagi:

Kurs zalecany dla ścieżki biologia molekularna oraz biologia organizmów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Gracjan Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.