Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-678 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Maria Słomczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień, z którymi studenci zapoznali się w trakcie kursu fizjologii. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące szeroko pojętego działania hormonów.

WIEDZA:

K_W01 interpretuje złożoność procesów i zjawisk związanych z przekazywaniem sygnału w komórce

K_W05 ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalności nauk biologicznych opisujących procesy endokrynne w prawidłowo działającym układzie oraz w stanach patologicznych

K_W06 korzysta z najnowszych publikacji polecanych przez prowadzącego wykład

K_W010 zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w endokrynologii oraz przy badaniu czynników zaburzających procesy endokrynne


UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze konieczne do przeanalizowania zachodzących w komórce procesów

K_U02 potrafi korzystać z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

K_U04 wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, potrafi dokonać syntetycznej oceny wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić przydatność źródeł elektronicznych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

K_K08 stosuje zasadę interpretowania zjawisk i procesów biologicznych ściśle opartego na danych otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in vivo lub in vitro

K_K11 śledzi najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej praktycznych zastosowańWymagania wstępne:

Zaliczenie kursu: Fizjologia zwierząt

UWAGA: osoby, które planują wybranie kursu ENDOKRYNOLOGIA OGÓLNA zobowiązane są do zrealizowania go przed kursem „Mechanizmy..”

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie testu jednokrotnego wyboru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie pisemne z oceną

Metody dydaktyczne:

Wykłady jako prezentacja multimedialna prowadzone przez 15 tygodni.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30h

Przygotowanie do egzaminu 20h

Suma 50hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Interakcja hormon-receptor (receptory jądrowe, błonowe, kanały jonowe), mutacje receptorów. Transdukcja sygnałów w komórce (przekazywanie informacji miejscowe i odległe), cross-talk receptorów jądrowych i błonowych. Działanie genomowe i pozagenomowe steroidów. Koregulatory (koaktywatory i korepresory) w działaniu receptorów hormonów steroidowych, selektywne modulatory receptorów hormonów steroidowych i enzymów steroidogennych, fitoestrogeny. Systemy kontroli hormonalnej: oś podwzgórze-przysadka-gonada żeńska oraz sprzężenie zwrotne. Zwierzęta transgeniczne z knockoutem genów receptorów hormonów. Rola i działanie steroidów w procesach nowotworowych

Zakres dziedzinowy: fizjologia, endokrynologia, biologia komórki.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1/ Klein A. Molekularne mechanizmy regulacji hormonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

2/ Klein A. Peptydy regulujące wzrost i różnicowanie komórek. Czynniki wzrostowe i cytokiny. Seria Wydawnicza Wydziału BBB UJ, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca: 1/Receptory-struktura, charakterystyka, funkcja. Pod redakcją J.Z.Nowaka i J.B.Zawilskiej, PWN, 1997

2/ Molekularne mechanizmy przekazywania sygnałów w komórce. Pod redakcją L.Konarskiej, PWN,1995

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Maria Słomczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.