Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrobiologia - podstawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-683 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia - podstawy
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fiałkowski
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia organizmów wodnych

Zna mechanizmy funkcjonowania hydrobiontów na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu.


Umiejętności:

Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do wyjaśniania procesów warunkujących funkcjonowanie ekosystemów wodnych .

Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do limnologii z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach .


Kompetencje społeczne:

Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

uzyskanie pozytywnej oceny z kartkówki zaliczeniowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne na zakończenie kursu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach (30h): 30h

przygotowanie się do zaliczenia: 30h

Suma: 60h


Pełny opis:

Kurs zalecany od II roku studiów

Treść kursu:

Podstawowe właściwości chemiczne i fizyczne wody istotne z punktu widzenia funkcjonowania hydrobiontów.

Charakterystyka warunków abiotycznych panujących w różnych typach ekosystemów wodnych.

Systemy klasyfikacji ekosystemów wód stojących i płynących.

Koncepcja kontinuum rzecznego.

Formacje ekologiczne i charakterystyczne dla nich organizmy zamieszkujące różne środowiska wodne.

Formy występowania materii organicznej w ekosystemach wodnych i ich rola w obiegu węgla.

Różnice w krążeniu węgla między wodami stojącymi a płynącymi.

Trofia jezior i problem ich eutrofizacji.

Podstawy biomanipulacji w zbiornikach wodnych.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

Biomonitoring stanu środowiska wodnego.

Literatura:

Allan, J.D. (1998) Ekologia wód płynących. PWN Warszawa

Lampert, W., Sommer, U. (1996) Ekologia wód śródlądowych. PWN Warszawa

Starmach, K., Wróbel, S., Pasternak, K. (1976) Hydrobiologia. PWN Warszawa

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fiałkowski
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.