Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia owadów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-696 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia owadów społecznych
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Woyciechowski
Prowadzący grup: Krzysztof Miler, Wiktoria Rojek, Michał Woyciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Słuchacz rozumie mechanizmy ewolucji prowadzące do powstania układów społecznych owadów i innych grup zwierząt. Rozumie procesy i zjawiska zachodzące w koloniach owadów społecznych. Rozumie znaczenie eksperymentów przyrodniczych w ustalaniu ultymatywnych przyczyn strategii życiowych owadów społecznych. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami (żądlącymi owadami).

Zna terminologię stosowaną w specjalistycznej literaturze polskiej i angielskiej. Wykazuje krytycyzm w interpretacji informacji dotyczących zachowań społecznych zwierząt i właściwie je uzasadnia. Potrafi posługiwać się kluczem do oznaczania owadów. Potrafi integrować wiedze z różnych dziedzin biologii.

Ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych. Podchodzi krytycznie do dostępnych źródeł informacji biologicznej i potrafi oceniać ich wartość.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie nie mniej niż 65% możliwej liczby punktów z testu; Udział w co najmniej 4 dwugodzinnych ćwiczeniach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test z wiadomości przedstawianych na wykładach i ćwiczeniach.

Metody dydaktyczne:

Wykłady i ćwiczenia – ćwiczenia z mikroskopem i zajęcia terenowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 20h

Udział w ćwiczeniach: 10h

Przygotowanie do ćwiczeń: 1h

Przygotowanie do zaliczenia kursu: 15h

Suma: 46h


Pełny opis:

Wykład

Ewolucja społecznych gatunków owadów. Teorie ewolucyjne testowane na owadach społecznych. Zmienność strategii życiowych owadów społecznych. Ewolucyjne przyczyny podziału pracy w społeczeństwach owadów. Układy społeczne (eusocjalne) poza owadami.

Ćwiczenia

Oznaczanie najpospolitszych krajowych gatunków mrówek i trzmieli przy użyciu klucza. Rozpoznawanie w terenie pospolitych rodzajów mrówek i os – odróżnianie os od pszczół. Przyswojenie zasad zachowywania się i prowadzenia podstawowych prac w pasiece.

Literatura:

Wilson EO (1979) Społeczeństwa owadów. PWN, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.