Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia behawioralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-697 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia behawioralna
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 35 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA - student rozumie ewolucyjne uwarunkowania zachowań zwierząt, zna podstawowe zasady planowania badań terenowych

UMIEJĘTNOŚCI – student umie zaplanować i przeprowadzić proste obserwacje lub eksperymenty terenowe testujące zachowania zwierząt, potrafi także zanalizować, zinterpretować i przedstawić w formie pisemnej ich wyniki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student jest aktywnym uczestnikiem dyskusji, potrafi pracować w grupie, w tym opracowywać wyniki badań w niewielkim zespole

Wymagania wstępne:

Brak, pomocna umiejętność stosowania podstawowych testów statystycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych krótkich projektów badawczych i napisanych z nich sprawozdań oraz aktywności na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena sprawozdań z wykonanych projektów terenowych, ocena aktywności w dyskusjach podczas planowania projektów, ocena zaangażowania w wykonywanie projektów w terenie.

Metody dydaktyczne:

Metoda projektów (projekty terenowe)

Bilans punktów ECTS:

33 godz. kontaktowe, 7 godz. poświęconych na napisanie sprawozdań.

Skrócony opis:

Kurs omawia powiązania między ekologią, ewolucją i zachowaniem się zwierząt. Poruszane są takie zagadnienia jak: rola doboru naturalnego w kształtowaniu zachowań zwierząt, sposoby maksymalizacji dostosowania, ewolucja układów socjalnych oraz strategie rozrodcze samców i samic. W czasie zajęć terenowych studenci aktywnie uczestniczą w wykonywaniu krótkich projektów badawczych dotyczących powyższych zagadnień.

Pełny opis:

Kurs omawia powiązania między ekologią, ewolucją i zachowaniem się zwierząt. Poruszane treści obejmują takie zagadnienia jak: rola doboru naturalnego w kształtowaniu zachowań zwierząt, sposoby maksymalizacji dostosowania, przeciwdziałanie ryzyku drapieżnictwa, ewolucja układów socjalnych oraz strategie rozrodcze samców i samic. Ponadto kurs uczy zasad planowania i prowadzenia badań terenowych oraz opracowywania ich wyników.

Literatura:

Krebs JR, Davies NB. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 35 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowicki
Prowadzący grup: Piotr Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.