Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Palinologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-716 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Palinologia
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja
Prowadzący grup: Jacek Madeja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy znajomość:

- ekologii zapylania wraz z morfologią ziarn pyłku - badań aerobiologicznych, powiązania ich z alergologią,

- badań melisopalinologicznych na tle etologii pszczołowatych, wartości odżywczych pyłku i produktów pszczelich,

- badań paleoekologicznych głównie w odniesieniu do czwartorzędowej historii roślinności,

- wpływu działalności człowieka na zbiorowiska roślinne odnotowanego w diagramach pyłkowych,

– korelacji z wynikami badań archeologicznych,

- porównawczych analiz prób palinologicznych dla kryminalistyki.


W zakresie umiejętności Student:

- posiada wyczulenie na obserwację zależności i złożoności procesów zachodzących w otaczającym środowisku,

- potrafi analizować zagrożenia wywołane alergenami roślinnymi i zarodnikami grzybów,

- jest świadomy skutków oddziaływania człowieka na środowisko.


W zakresie kompetencji społecznych Student:

- jest w stanie udzielić informacji dotyczących identyfikacji ziarn pyłku i zarodników grzybów oraz zagrożeń związanych z ich alergogennymi właściwościami,

- dokonuje krytycznej oceny przydatności produktów pszczelich do celów konsumpcyjnych.

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu - zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca zaliczeniowa na temat zagadnień dotyczących któregoś z wybranych działów palinologii oparta na wykładach oraz na kilku pozycjach literatury

Metody dydaktyczne:

- wykład, prezentacja różnych sposobów zapylania w szklarni i ogrodzie botanicznym oraz demonstracja aparatury do badań aerobiologicznych znajdującej się na dachu Coll. Śniadeckich

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 30h

Przygotowanie się do ćwiczeń

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 20h

SUMA 50h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wprowadzenie z zakresu ekologii zapylania wraz z morfologią ziarn pyłku.

Wyniki badań:

1. Aerobiologicznych, powiązanie ich z alergologią,

2. Melisopalinologicznych na tle etologii pszczołowatych, wartości odżywcze pyłku i produktów pszczelich,

3. Paleoekologicznych głównie w odniesieniu do czwartorzędowej historii roślinności,

4. Wpływu działalności człowieka na zbiorowiska roślinne odnotowane w diagramach pyłkowych – korelacja z wynikami badań archeologicznych,

5. Porównawczych analiz prób palinologicznych dla kryminalistyki

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dybova-Jachowicz., Sadowska A. (red.), 2003. Palinologia. Wyd. Instytutu Botaniki PAN

Moore P.D., Webb J.A., Collinson M.E., 1991. Pollen analysis. Second Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr., Turner Ch. (red.), 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps.

W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Weryszko-Chmielewska E.(red.), 2006. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Lublin 2006.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły naukowe dotyczące problematyki przedmiotu (wybór).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.