Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ptaki - identyfikacja w terenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-735 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ptaki - identyfikacja w terenie
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 28 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 2 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichoń
Prowadzący grup: Mariusz Cichoń
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/ptaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna większość pospolitych krajowych gatunków ptaków oraz ich wymagania siedliskowe.

Posiada podstawową wiedzę o biologii tych gatunków. Rozumie zasady rozpoznawania gatunków ptaków.

Student potrafi rozpoznawać pospolite gatunki ptaków w terenie.

Potrafi korzystać z lornetki oraz kluczy do rozpoznawania ptaków .

Student jest świadomy różnorodności gatunkowej ptaków i znaczenia ochrony tej grupy zwierząt.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Min. 50% punktów uzyskanych na teście. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na co najmniej połowie zajęć w terenie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Testy sprawdzający nabyte umiejętności rozpoznawania ptaków (głosy ptaków i wizerunki), a także znajomość ich biologii.

Metody dydaktyczne:

Wykłady i ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 2h

Udział w ćwiczeniach: 28h

Nakład pracy studenta: 60h

Skrócony opis:

nauka identyfikacji pospolitych gatunków ptaków na podstawie głosów i wyglądu zewnętrznego.

Pełny opis:

Wykład: krótka charakterystyka awifauny krajowej i przedstawienie zasad rozpoznawania ptaków w terenie.

Zajęcia terenowe: praktyczne rozpoznawanie ptaków w terenie. Zajęcia będą miały niestandardowy wymiar. Kilka zajęć odbędzie się poza Krakowem i będą to zajęcia całodniowe.

Literatura:

Hayman P. Hume R. 2006. Rozpoznawanie ptaków. Muza SA. Warszawa

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 28 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 2 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichoń
Prowadzący grup: Mariusz Cichoń, Elisavet Zagkle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.