Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Endokrynologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-739 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia ogólna
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 39 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Kształcenie na odległość, 6 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Brzoskwinia, Małgorzata Duda, Małgorzata Grzesiak, Anna Hejmej, Alicja Kamińska, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Sylwia Marek, Maria Słomczyńska, Patrycja Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: K_W01- student rozumie podstawowe zjawiska z zakresu regulacji hormonalnej i dróg ich oddziaływania. K_W02 - student rozumie znaczenie badań doświadczalnych w wyjaśnianiu zależności we współdziałaniu hormonów. K_W06- student potrafi wyjaśnić mechanizmy molekularne szlaków transdukcji sygnału generowanych przez hormony. K_W09- student opisuje funkcję narządów dokrewnych na poziomie komórek, potrafi dokonać klasyfikacji hormonów, ich roli i skutków ich działania.

W zakresie umiejętności: K_UO1 – student zna i stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w endokrynologii i biologii rozrodu w badaniach na poziomie komórek i tkanek. K_U02- student czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu endokrynologii w języku polskim. K_U03-student czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe z powyższego zakresu w języku angielskim. K_U05- student potrafi rozróżnić wartość informacji z zakresu endokrynologii podanej w formie wykładu lub opublikowanej w literaturze naukowej w stosunku do materiałów z internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach. K_U11- student potrafi integrować wiedzę z fizjologii, endokrynologii i biologii komórki.

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02- potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu. K_K08 student widzi potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Prezentacje multimedialne z zakresu przedstawionych treści modułu,

Prezentacje multimedialne z zakresu ćwiczeń, możliwość weryfikowania wiedzy studentów podczas ćwiczeń, pytania i dyskusja, dopuszczenie do egzaminu po pozytywnym zaliczeniu czterech sprawdzianów na ćwiczeniach, końcowy egzamin pisemny w formie testowej z opanowanej wiedzy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pytania i dyskusja podczas wykładów i ćwiczeń, 4 sprawdziany w semestrze z ćwiczeńMetody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne, nauczanie zdalne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (30h)- 30h

Udział w ćwiczeniach (39h) - 39h

Nauczanie zdalne (6h) - 6h

Przygotowanie się do ćwiczeń - 30h

Przygotowanie się do zaliczenia - 30h

Przygotowanie do egzaminu - 40h

Suma: 175h


Skrócony opis:

Klasyfikacja hormonów, regulacja hormonalna procesów fizjologicznych, drogi regulacji endo-, para-, i autokrynowej, mechanizm działania hormonów białkowych i steroidowych: budowa i funkcja receptorów, drogi przenoszenia sygnału w komórce, hormony podwzgórza i przysadki mózgowej, oś hormonalna podwzgórze - przysadka - gruczoł dokrewny, dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne, funkcje i patofizjologia gruczołów dokrewnych: szyszynka, tarczyca, przytarczyce, trzustka, nadnercza i gonady, biosynteza hormonów steroidowych. Komórki endokrynne przewodu pokarmowego i nerek, regulacja hormonalna odpowiedzi na stres.

Treści merytoryczne ćwiczeń:

Topografia gruczołów dokrewnych; oglądanie preparatów; ogólny odczyn przystosowawczy ustroju; reakcja stresowa u szczura; wpływ insuliny i adrenaliny na zmiany stężenia glukozy we krwi; cykl płciowy szczura; metody barwienia rozmazów; wpływ hormonów tarczycy i związków wolotwórczych na zużycie tlenu u szczurów; endokrynologia ciąży; wpływ hormonów gonadotropowych na narządy rozrodcze niedojrzałych samców; wpływ oksytocyny na wyrzut mleka u szczura; technika superowulacji; wpływ hormonów na ubarwienie skóry żaby; wybrane metody stosowane w endokrynologii; rozród zwierząt sezonowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne wykładów: Klasyfikacja hormonów; drogi regulacji endo-, para-, i autokrynowej; molekularny mechanizm działania hormonów białkowych i steroidowych; budowa i funkcja receptorów; działanie genomowe i pozagenomowe steroidów; drogi przenoszenia sygnału w komórce; centralny poziom regulacji hormonalnej; oś hormonalna podwzgórze-przysadka mózgowa-gruczoł dokrewny; dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne; funkcje i patofizjologia gruczołów dokrewnych: szyszynka, tarczyca, przytarczyce, trzustka, nadnercza i gonady, biosynteza hormonów steroidowych; funkcje hormonów tkankowych - komórki endokrynne przewodu pokarmowego i nerek, regulacja hormonalna odpowiedzi na stres.

Treści merytoryczne ćwiczeń: Topografia gruczołów dokrewnych; odczyn przystosowawczy ustroju; insulina i adrenalina a stężenia glukozy we krwi; cykl płciowy szczura - techniki barwienia rozmazów; hormony tarczycy i związki wolotwórcze a zużycie tlenu u szczura; endokrynologia ciąży; hormony gonadotropowe a zmiany narządów rozrodczych niedojrzałych samców szczura; oksytocyna a wyrzut mleka u szczura; technika superowulacji; hormony a ubarwienie skóry żaby; regulacja hormonalna wybranych narządów dokrewnych niższych kręgowców; melatonina a rozród zwierząt sezonowych; wybrane techniki badawcze w endokrynologii.

Literatura:

Literatura podstawowa (brak, podstawę stanowią wykłady)

Literatura uzupełniająca

1. Podstawy endokrynologii Brook Ch I Marshall (red.) Otto-Buczkowska E (polska red.), 2000;

2. Czasopisma z zakresu endokrynologii (Elsevier, Springer, Willey) dostepne on line

3. Endocrinology tom 1-3, de Groot LJ i Jamesom JL. (red.), 2001;

4. Endocrinology, Hadley ME. i Levine JE. (red.), 2006;

5. Cell & Molecular Biology, Karp G (red.), 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 39 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Kształcenie na odległość, 6 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Brzoskwinia, Małgorzata Duda, Małgorzata Grzesiak, Anna Hejmej, Alicja Kamińska, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Sylwia Marek, Maria Słomczyńska, Patrycja Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.