Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-803 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grzesiak
Prowadzący grup: Małgorzata Grzesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni

-znać

hormonalne mechanizmy regulujące rozwój i czynność żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia płodowego, postnatalnego, dojrzewania i dojrzałości płciowej, z uwzględnieniem cyklu płciowego, ciąży i laktacji.

-umieć

logicznie wytłumaczyć mechanizmy działania hormonów i zasady regulacji hormonalnej funkcji żeńskiego układu rozrodczego w różnych stanach fizjologicznych samicy.

-kompetencje społeczne

studenci widzą potrzebę uczenia się przez całe życie i stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Fizjologia zwierząt

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną, uzyskaną z pisemnego sprawdzianu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30h

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego 20h

Suma: 50h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Regulacja hormonalna funkcji żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia płodowego, postnatalnego, w czasie dojrzewania i dojrzałości płciowej, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu płciowego, ciąży i laktacji.

Pełny opis:

Mechanizmy działania hormonów łączących się z receptorami błonowymi i jądrowymi. Hormony podwzgórza i przysadki regulujące proces rozrodu, ich synteza, działanie i regulacja uwalniania. Drogi syntezy steroidów płciowych i struktury produkujące te hormony.

Rozwój żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia płodowego i postnatalnego. Okres dojrzewania. Proces folikulogenezy z uwzględnieniem roli czynników wzrostu, gonadotropin, syntezy i działania steroidów. Okres dojrzałości płciowej. Hormonalna regulacja cyklicznej funkcji żeńskiego układu rozrodczego: cykliczne zmiany na osi podwzgórze-przysadka-jajnik, dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne, cykliczne zmiany w macicy, cykl menstruacyjny a cykl rujowy, sezonowy rozród samic. Ciąża: hormonalna regulacja procesu zapłodnienia i implantacji, matczyne rozpoznanie ciąży, czynność ciążowego ciałka żółtego, synteza i rola hormonów produkowanych w łożysku, jednostka płodowo-łożyskowa, poród. Laktacja: hormonalna regulacja rozwoju gruczołów mlekowych w czasie ciąży i ich czynności w okresie laktacji. Rozród torbaczy. Okres starzenia się: zmiany w funkcji osi hormonalnej podwzgórze-przysadka-jajnik, syndrom braku estrogenów.

Literatura:

T. Krzymowski (red.) (2007). "Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy". Wyd. UWM w Olsztynie.

E. Knobil and J.D. Neill (Eds) 2006 ”Physiology of Reproduction” Raven Press, New York.

Endotext.org The endocrine source

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grzesiak
Prowadzący grup: Małgorzata Grzesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.