Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-806 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptak
Prowadzący grup: Ewa Gregoraszczuk, Anna Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W08- opisuje przebieg procesów fizjologicznych w organizmie oraz rozumie ich znaczenie

K_W09- opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie komórek , tkanek i narządów oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu

K_W13wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej

K_K03- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

K_U09potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

K_K08- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej


Wymagania wstępne:

KURS ZALECANY OD III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs całoroczny. Poszczególne wykłady przedzielane seminariami dotyczącymi omawianych problemów.


2 kolokwia : 1 po pierwszych 7 wykładach omawiających poszczególne grupy ED

2. następnych 7 wykładach omawiających działania systemowe ED


Zaliczenie wykładu na podstawie zaliczeń cząstkowych.

Obecności na seminariach obowiązkowa


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przygotowanie seminarium na podstawie dostępnej literatury po wykładach dotyczących poszczególnych problemów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15h

Udział w seminariach - 30h

Przygotowanie do seminarium- 15 h

Przygotowanie do zaliczenia – 40h


SUMA 51h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

1. Co rozumiemy pod pojeciem "endocrine disruptors"

2. Dioksyny

3. Polichlorowane biphenyle (PCBs)

4. Pestycydy

5. Polibromowane dibenzoetery (PBDEs)

6. Perfluorooktany + inne związki

7. Fitoestrogeny

8. Rozwojowa toksyczność

9. Zaburzenia rozrodu mężczyzn

10. Zaburzenia rozrodu kobiet

11. Działanie kancerogenne

12. Działanie neurotoksyczne

13. Działanie immunotoksyczne

14. Mechanizm działania

Literatura:

Endocrine Disruptors: effects on male and female reproductive systems, RK Naz, CRC Press LLC 1999;

Endocrine-Disrupting Chemicals; from basic research to clinical practice, AC Gore, Human Press Inc. 2007

Literatura uzupełniająca- Oryginalne prace naukowe - Pubmed.

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ptak
Prowadzący grup: Ewa Gregoraszczuk, Anna Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.