Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hematologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-809 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Hematologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kołaczkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kołaczkowska, Małgorzata Opydo-Chanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu hematologii; posiada podstawowe wiadomości z hematologii klinicznej i eksperymentalnej; potrafi wskazać najistotniejsze osiągnięcia w zakresie hematologii eksperymentalnej i klinicznej; wykazuje umiejętność poszukiwania i wykorzystywania informacji naukowych w zakresie hematologii oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią; wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji danych z zakresu hematologii; wykazuje umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego / prezentacji; posiada świadomość złożoności prawidłowych i patologicznych procesów zachodzących w układzie hematopoetycznym.


Forma i warunki zaliczenia:

Wykład:

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z maksymalnej liczby punktów przewidzianych do uzyskania na egzaminie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie seminarium.


Konwersatorium:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i samodzielnie przygotowanych prezentacji na temat wylosowanego przypadku klinicznego oraz dowolnie wybranego zagadnienia z hematologii.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Forma testowa:

- testy wyboru

- testy polegające na uzupełnianiu brakujących fragmentów zdania

- opis/uzupełnienie schematów i rycin przedstawiających przebieg procesów związanych z tematyką kursu

Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna, film


Seminarium: praca z tekstem, programy multimedialne, filmy, strony internetowe, prezentacja multimedialna


Bilans punktów ECTS:

wykład 30

konwersatorium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do zaliczenia 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego

zajęcia 10


Łączny nakład pracy studenta - liczba godzin 100

(w tym liczba godzin kontaktowych - 45)

Pełny opis:

Wykłady:

Hematologia podstawowa, eksperymentalna i kliniczna. Układ krwionośny

i limfatyczny. Funkcje i skład krwi. Elementy morfotyczne krwi: erytrocyty, leukocyty, płytki krwi (trombocyty) – budowa, właściwości, funkcje. Hematopoeza poszczególnych linii komórek. Osocze i limfa. Rola erytrocytów i hemoglobiny w wymianie gazowej. Grupy krwi, z naciskiem na grupy układu krwi AB0, Rh, Lewis, Kell, Duffy. Metodologia i znaczenie fenotypowania grup krwi. Nieprawidłowości związane z krwią: niedokrwistości (anemie), nadkrwistość, choroby rozrostowe krwi - choroby nowotworowe układów krwiotwórczego (białaczki) i chłonnego (chłoniaki). Transplantacje komórek hematopoetycznych. Hematologiczne badania diagnostyczne i ich interpretacja.

Seminaria:

Rozwiązywanie testów sprawdzających i poszerzających wiedzę z zakresu hematologii. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w oparciu o wylosowany przypadek jednej z chorób krwi / układu krwiotwórczego oraz na podstawie dowolnie wybranego zagadnienia z hematologii. Poznanie polskiego/angielskiego słownictwa hematologicznego.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. materiały dydaktyczne przygotowane i udostępnione przez prowadzących

2. Tadeusz Robak, Krzysztof Warzocha. Hematologia. 2016. Via Medica, Gdańsk.

Dodatkowa:

1. Grzegorz W. Basak, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Wiesław Jędrzejczak. Hematologia – kompendium. 2016. Wydawnictwo

Lekarskie PZWL, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kołaczkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kołaczkowska, Małgorzata Opydo-Chanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.