Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotografia przyrodnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-810 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fotografia przyrodnicza
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski, Renata Świergosz-Kowalewska
Prowadzący grup: Ryszard Laskowski
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/Fotografia.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Zasady kompozycji obrazu, znajomość sprzętu fotograficznego stosowanego w różnych rodzajach fotografii przyrodniczej, w tym fotografii naukowej.


Umiejętności:

Student potrafi sprawnie posługiwać się sprzętem fotograficznym stosowanym w fotografii przyrodniczej, umie wykonać prawidłowo skomponowane i technicznie poprawne zdjęcia obiektów przyrodniczych, w tym makrofotografii. Potrafi wykonać podstawową obróbkę zdjęć przy pomocy programów komputerowych, w tym programów do naukowej analizy obrazu.


Postawy:

Student zna i docenia naukową, artystyczną i popularyzatorską wartość fotografii przyrodniczej.

Wymagania wstępne:

Kurs podstawowy, przeznaczony dla osób NIE MAJĄCYCH doświadczenia w fotografii przyrodniczej.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach można opuścić tylko 1 zajęcia (łącznie wykłady i ćwiczenia)

2. Zaliczenie zdjęć wykonywanych na ćwiczeniach i prezentowanych w czasie paneli (min 50% punktów). Zaliczenie zdjęć wykonywanych na ćwiczeniach i umieszczonych na stronie pegaza kursu. Ocena zdjęć: skala od 0 do 5.

3. Wykonanie własnej foto-galerii (zdjęcia z podpisami - nazwa gatunkowa łacińska i polska głównego obiektu) i dostarczenie jej na CD

4. Wykonanie JEDNEJ odbitki fotograficznej (nie wydruki ze zwykłej drukarki) o rozmiarze A4 wraz z plikiem na CD zawierającym oryginalną fotografię z pełną informacją

UWAGA: W roku 2021, w dniach 3-6 czerwca odbędą się OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH zajęcia terenowe w Bialowieży. UJ pokrywa koszty zakwaterowania i podróży, studenci - koszt wyżywienia. Wyjazd rano w czwartek 3 czerwca, powrót wieczorem w niedzielę.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

1. Ocena udziału w dyskusji i prawidłowych odpowiedzi na zadawane pytania w czasie wstępu do ćwiczeń

2. Ocena wykonanych fotografii i użytych parametrów

3. Ocena umiejętności krytycznej analizy zdjęć podczas konwersatoriów oraz w czasie oceny zdjęć na forum dyskusyjnym: (1) student prezentuje swoje zdjęcia i omawia zalety i błędy, (2) student uczestniczy w forum dyskusyjnym na platformie Pegaz.

W zakresie umiejętności:

1. Ocena poprawności zdjęć wykonanych zgodnie z kolejnymi zadaniami, świadcząca o znajomości sprzętu i zasad fotografowania;

2. Bieżąca ocena przedstawianych fotografii obiektów przyrodniczych zleconych przez prowadzących zajęcia;

3. Ocena zdjęcia oryginalnego i edytowanego przy pomocy programów komputerowych.

W zakresie kompetencji personalno-społecznych:

1. Ocena terminowości wykonywania zadań;

2. Ocena terminowości zwrotu oraz stanu wypożyczonego sprzętu;

3. Ocena pracy ze sprzętem poza ustalonym czasem zajęć.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

• Wykład: 9 godzin przed rozpoczęciem ćwiczeń, zapoznający studentów z zasadami kompozycji obrazu, podstawami optyki i innych zagadnień technicznych, niezbędnych do zrozumienia możliwości i ograniczeń fotografii.

• Ćwiczenia laboratoryjne: zapoznanie się ze sprzętem fotograficznym i podstawami cyfrowej obróbki obrazu.

• Ćwiczenia terenowe: praktyczna nauka fotografii przyrodniczej. Konsultacje indywidualne/grupowe, wg uznania studentów (prowadzący kurs będzie dostępny dla studentów przez minimum 1 godz./tydzień w trakcie trwania zajęć)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6 godzin

Udział w konwersatoriach: 2 godziny

Udział w ćwiczeniach: 2 godziny

Praca w terenie: 26 godzin

Opracowanie zdjęć: 4 godziny

Przygotowanie galerii fotograficznej: 5 godzin

Razem: 45 godzin

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Zasady kompozycji obrazu i podstawy techniczne fotografii. Praktyczna nauka fotografowania i cyfrowej obróbki obrazu. Fotografia w nauce.

Pełny opis:

Budowa aparatu fotograficznego, podstawy kompozycji obrazu, zastosowanie fotografii w nauce. Posługiwanie się różnymi cyfrowymi aparatami fotograficznymi, ze szczególnym naciskiem na lustrzankę; makrofotografia i fotografia mikroskopowa. Komputerowa analiza obrazu.

Literatura:

Dowolny podręcznik fotografii.

Uwagi:

PLAN KURSU FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ 2021

Razem 45 godzin lekcyjnych, w tym: 12 godz. wykładów, 12 godz. ćwiczeń laboratoryjnych, 18 godz. pleneru fotograficznego, 3 godz. seminarium

1. Wykłady wprowadzające: 3 x 3 godziny lekcyjne (marzec 2020, INoŚ)

2. Ćwiczenia laboratoryjne – nauka obsługi sprzętu i programów do edycji zdjęć: 12 godz. (kwiecień 2021, INoŚ)

3. Plener fotograficzny w Puszczy Białowieskiej (3-6 czerwca)

a. Wykład nt. Puszczy Białowieskiej i fotografowania przyrody

b. Fotosafari, czatownie, fotografowanie z podchodu

c. Seminarium – omówienie wykonanych fotografii

Jeżeli lista w USOS będzie zamknięta, proszę zapisywać się na listę rezerwową u prowadzących. Z chwilą rezygnacji kogoś z listy USOS będzie można uczestniczyć w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski, Renata Świergosz-Kowalewska
Prowadzący grup: Ryszard Laskowski, Renata Świergosz-Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.