Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-818 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rozwój układu nerwowego
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Górska-Andrzejak
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie mechanizmy różnicowania i determinacji komórek nerwowych tj. mechanizmy rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym.

Student potrafi opisać 1) molekularny mechanizm indukcji układu nerwowego we wczesnej embriogenezie 2) etapy różnicowania komórkowego prowadzące do powstawania neuronów i komórek glejowych u zwierząt bezkręgowych i kręgowych 3) rolę procesu proliferacji i śmierci komórkowej (apoptozy), a także neurotrofin w rozwoju układu nerwowego 4) wpływ środowiska zewnętrznego na końcowy rozwój struktur nerwowych.

Student potrafi podać przykłady metod badawczych wykorzystywanych w badaniach nad rozwojem układu nerwowego i umie zilustrować działanie mechanizmów rozwoju układu nerwowego konkretnymi przykładami eksperymentalnymi.


Student wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej i opartego na podstawach empirycznych interpretowania zjawisk biologicznych.Wymagania wstępne:

Kurs jest przeznaczony dla studentów, którym znane są podstawy z zakresu biologii komórki oraz budowy i funkcjonowania układu nerwowego. Kurs nie jest przeznaczony dla sudentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia.Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne. Do zaliczenia jest dopuszczony każdy student, który przystępuje do niego w ustalonym terminie. Na zaliczenie należy uzyskać min. 60% punktów. Forma pytań zróżnicowana: a) pytania testowe, b) krótkie pytania wymagające wstawienia jednego słowa lub jednego zdania (tzw. dziurawce) c) dwa pytania opisowe wymagające dłuższej odpowiedzi (do 400 słów).

Sposób oceny:

60% - 3.0,

70% - 3.5

75% - 4.0

85% - 4.5

90% - 5.0Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dla kierunku BIOLOGIA

studia pierwszego stopnia


K_W01 +

K_W02 +

K_W07 ++

K_W09 +

K_W17 +


K_U02 +

K_U09 +

K_U10+

K_U15 +


K_K05 +

K_K08 +


Dla kierunku BIOLOGIA

studia drugiego stopnia


K_W05 +++

K_W10 ++


K_U03 +++

K_U07 +

K_U08 +


K_K05 +

K_K08 +


K_K01 +++

K_K08 +


Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy, dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (30h) 20h

Przygotowanie do egzaminu 20h

Suma 40h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Aspekty rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym na przykładach zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Zagadnienia: indukcja układu nerwowego, specyfikacja komórek nerwowych, powstawanie wzoru przednio-tylnej i grzbieto-brzusznej osi neuronalnej, proliferacja, determinacja i różnicowanie, analiza linii komórkowych, migracja neuronalna, aktywność stożków wzrostu, rozrost wypustek,odnajdywanie drogi przez wzrastające aksony, synaptogeneza i plastyczność rozwojowa, neurotrofiny, apoptoza

Zakres dziedzinowy: biologia rozwoju, neurobiologia

Pełny opis:

Główne aspekty rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym, na przykładach zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Wczesne etapy rozwoju: indukcja układu nerwowego i specyfikacja komórek nerwowych na tle embriogenezy, powstawanie wzoru przednio-tylnej i grzbieto-brzusznej osi neuronalnej, zagadnienia proliferacji, determinacji i różnicowania regionalnego w rozwijającym się układzie nerwowym; analiza linii komórkowych; migracja neuronalna. Dalsze etapy rozwoju układu nerwowego: aktywność stożków wzrostu komórek nerwowych, rozrost wypustek i odnajdywanie drogi przez wzrastające aksony, interakcje pomiędzy komórkami nerwowymi, synaptogeneza i plastyczność rozwojowa, wpływ czynników wzrostu (neurotrofin) na neurony, zaprogramowana śmierć komórkowa (apoptoza).

Zakres dziedzinowy: biologia rozwoju, neurobiologia

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. H.Sanes, W. A. Harris, T. A. Reh, “Development of the nervous system”, Academic Press: San Diego, 2006

Literatura uzupełniająca:

Lewis Wolpert et al., “Principles of Development”, Oxford University Press, 2002

Scott F. Gilbert, ”Developmental biology”, Sinauer Associates, Inc. 2000

R.M. Twyman (przekład zbiorowy pod redakcją J. Klaga),„Krótkie wykłady. Biologia rozwoju”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

A. Longstaff (przekład zbiorowy pod redakcją A. Wróbla),„Krótkie wykłady. Neurobiologia”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

H. Krzanowska i W. Sokół –Misiak, „Molekularne mechanizmy rozwoju zarodkowego”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Górska-Andrzejak
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.