Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Practicum archeologiczne dla antropologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-838 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Practicum archeologiczne dla antropologów
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 40 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 5 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Głąb
Prowadzący grup: Henryk Głąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

wiedza

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

- zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych

umiejętności

- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla wybranych specjalności nauk biologicznych

kompetencje społeczne

- potrafi planować prace zespołu, w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

- potrafi rozpoznać i respektować zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

- systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach

efekty kształcenia

1. 1. Potrafi przeprowadzić właściwą eksplorację i segregację materiału kostnego.

2. Potrafi dokonać opisu zachowanych elementów szkieletu

3. Rozróżnia szczątki ludzkie i zwierzęce.

4. Potrafi przygotować materiał kostny do szczegółowej analizy antropologicznej.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie – udział w badaniach wykopaliskowych.

Metody dydaktyczne:

wykład: prezentacja multimedialna, zajęcia terenowe: udział w badaniach wykopaliskowych

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (5h) 5 h

Udział w zajęciach terenowych (40h) 40h

Suma 45 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia
biologia

Pełny opis:

Część teoretyczna - Metody pozyskiwania źródeł archeologicznych. Metody eksploracji grobów szkieletowych i ciałopalnych. Pobieranie i zabezpieczanie materiałów do badań specjalistycznych. Część praktyczna - udział w badaniach wykopaliskowych na cmentarzysku pradziejowym.

Literatura:

1.Metody badań wykopaliskowych, red. W. Brzeziński Seria "Metodyka Badań Archeologicznych", t. 3 Generalny Konserwator Zabytków, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział w Warszawie, 2000.

2. Piontek J., Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.