Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-839 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Babik
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.molecol.eko.uj.edu.pl/biochemiczne-i-molekularne-metody-badan-w-ekologii-wbnz-839-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe techniki molekularne używane do badania zmienności genetycznej w populacjach i zróżnicowania między nimi. Rozumie zalety i ograniczenia tych metod. Potrafi dobrać odpowiednią technikę molekularną dla rozwiązania prostego problemu badawczego z zakresu ekologii lub ewolucji. Potrafi uzyskać DNA z tkanek oraz namnożyć określony fragment genomu techniką. Jest świadomy potrzeby zastosowania dla danych molekularnych odpowiednich metod analitycznych oraz istnienia odpowiednich narzędzi informatycznych. Akceptuje potrzebę stosowania metod molekularnych dla zrozumienia procesów ekologicznych i ewolucyjnych.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs genetyki

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie do testu końcowego z wykładów wymaga wcześniejszego zaliczenia ćwiczeń

Zaliczenie ćwiczeń wymaga pozytywnego wyniku testu zaliczeniowego oraz obecności na wszystkich zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test końcowy

Test zaliczeniowy z ćwiczeń

Wykonanie zadań praktycznych na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, wykład problemowy, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 10 h

Udział w ćwiczeniach: 15 h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń: 10 h

Przygotowanie do testu końcowego: 15 h

Pełny opis:

Wykłady:

- Markery genetyczne: allozymy, mikrosatelity, AFLP, SNP, sekwencje DNA

- Technika PCR

- Sekwencjonowanie DNA: klasyczne i wielkoskalowe

- Metody nieinwazyjne i niedestrukcyjne

- Identyfikacja molekularna: gatunków i mieszańców, bioróżnorodności, osobników, płci, rodzicielstwa

- Ocena zmienności genetycznej populacji czynniki kształtujące zmienność

- Molekularne metody badania przepływu genów i struktury geograficznej populacji

- Wnioskowanie o przeszłości ewolucyjnej populacji na podstawie genealogii genów i filogeografii

- Metody molekularne w genetyce konserwatorskiej

- Monitoring organizmów modyfikowanych genetycznie

- Metody badania doboru naturalnego na poziomie molekularnym

Ćwiczenia:

- Izolacja DNA

- Technika PCR

- Elektroforeza DNA

- Sekwencjonowanie DNA

- Programy do analiz genetyczno populacyjnych

- Bazy sekwencji biologicznych, porównywanie sekwencji kwasów nukleinowych i białek

Literatura:

Podstawowa:

Freeland, J.R. Ekologia molekularna

Uzupełniająca:

Avise, J.C. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja

Brown, T.A. Genomy

Futuyma, D.J. Ewolucja

Hartl, D.L., Clark, A.G. Podstawy genetyki populacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Babik
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.