Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-842 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 13 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kruczek
Prowadzący grup: Joanna Kapusta, Małgorzata Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA – student zna normy etyczne eksperymentowania na ludziach i zwierzętach, posiada wiedzę dotycząca etyki środowiska i własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI - rozumie i stosuje norm etyczne w pracy zawodowej biologa

KOMPETENCJE - docenia znaczenie etycznego postępowania ze zwierzętami, wykazuje odpowiedzialność w pracy ze zwierzętami, wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej i środowiskowej

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin - pisemny, miniesej - 2 zagadnienia, 1 godzina

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena prezentacji na zadany temat – forma i treść,

ocena udziału w dyskusji

Metody dydaktyczne:

Podające, problemowe

Bilans punktów ECTS:

15 godz. kontaktowych, godziny pracy własnej studenta – 15 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Źródła norm etycznych w odniesieniu do zwierząt. Tezy etyki. Etyka doświadczeń na zwierzętach. Eutanazja zwierząt i człowieka. Komórki macierzyste - hodowla i jej klasyfikacja.

Pełny opis:

Wykład: źródła norm etycznych w odniesieniu do zwierząt; tezy etyki; etyka doświadczeń na zwierzętach; eutanazja zwierząt i człowieka; komórki macierzyste - hodowla i jej klasyfikacja.

Konwersatorium: problemy etyczne związane z: hodowlą komórek i tkanek in vitro - w tym komórek macierzystych- transplantacją, ksenotransplantacjami, inżynierią genetyczną; organizmami transgenicznymi, badaniami nad ludzkim genomem, gentechnologią, zapłodnieniem in vitro, bankami spermy, magazynowaniem zarodków; etyczne aspekty klonowania człowieka; etyka ochrony gatunków, przyrody, środowiska i własności intelektualnej; etyczne aspekty eutanazji człowieka, klonowanie ssaków, ksenotransplantacje; etyka nauczyciela akademickiego

Literatura:

1. Inżynieria genetyczna u progu nowej ery. Red. A. Zimniak, W.D.N. PAN, 2000.

2. Medycyna wieku rozwojowego. Red. K. Bożkowa, Instytut Matki Dziecka, 1999

3. Klonowanie i wykorzystanie komórek macierzystych wyzwaniem dla medycyny, etyki, prawa i społeczeństwa. Red. L. Pawelczyk, J. Wiśniewski. Wyd. Naukowe, Poznań, 2000.

4. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, OWN, Poznań 2006

5. Bieżące, anglojęzyczne artykuły naukowe dostarczone przez prowadzącego kurs.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 13 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kruczek
Prowadzący grup: Joanna Kapusta, Małgorzata Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.