Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-853 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 LUB 6.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Stencel
Prowadzący grup: Adrian Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Znajomość podstaw metodologii i umiejętność stosowania jej we własnej pracy badawczej oraz umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy metodologicznej.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, warunkiem dopuszczenia jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane na podstawie kolokwiów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin i kolokwia sprawdzające znajomość prezentowanego materiału.

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z tekstami, dyskusja (ćwiczenia)

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach (30h) 30h

Udział w ćwiczeniach (30h) 30h

Przygotowanie do egzaminu 20h

Przygotowanie do ćwiczeń/czytanie tekstów 20 h

Przygotowanie tekstów do dyskusji 25h

Suma 125h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Skrócony opis:

Podstawy filozofii przyrody oraz metodologii nauk przyrodniczych. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia takie jak: przyczynowość, losowość, synchronia, indukcja oraz koncepcje metodologiczne Arystotelesa, Carnapa, Poppera, Lakatosa, Kuhna, Feyerabenda. Także najnowsze zagadnienia związane z problematyką korelacji i przyczynowości (Ay, Lizier).

Literatura:

Adam Grobler Metodologia nauk Kraków 2006 (fragmenty)

Kajetan Młynarski Wybrane problemy teorii ewolucji (fragmenty)

Ćwiczenia: wybrane fragmenty pism Kartezjusza, Carnapa, Poppera, Lakatosa, Kuhna, Feyerabenda.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Stencel
Prowadzący grup: Adrian Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.