Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-861 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st.
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Prowadzący grup: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: K_W01: Student interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego. K_W07: Student dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych. Student po ukończonym kursie potrafi scharakteryzować główne etapy rozwoju zarodkowego człowieka oraz przebieg oogenezy oraz spermatogenezy.

W zakresie umiejętności: K_U02: Student potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim. K_U08: Student konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

W zakresie kompetencji społecznych: K_K01: Student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych. K_K11: Student systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach


Prerekwizyt:

Anatomia człowieka WBNZ-474

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kolokwium końcowego w formie pisemnej

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna;


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15h

Przygotowanie do zaliczenia 15h

Przygotowanie do egzaminu

Suma 30h


Pełny opis:

Przebieg ciąży, etapy rozwoju zarodkowego człowieka: bruzdkowanie, gastrulacja, powstawanie i funkcje błon płodowych i łożyska, rozwój układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, szkieletowego, pokarmowego, wydalniczego. Rozwój kończyn. Budowa jajnika i jądra, przebieg oogenezy i spermatogenezy. Molekularne podłoże procesu zapłodnienia.

Literatura:

1/ Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, PWN, 2005, red. C. Jura i J. Klag

2/ Bartel H. Embriologia. Podręcznik dla studentów. PZWL, 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 4 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Prowadzący grup: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: K_W01: Student interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego. K_W07: Student dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych. Student po ukończonym kursie potrafi scharakteryzować główne etapy rozwoju zarodkowego człowieka oraz przebieg oogenezy oraz spermatogenezy.

W zakresie umiejętności: K_U02: Student potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim. K_U08: Student konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

W zakresie kompetencji społecznych: K_K01: Student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych. K_K11: Student systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach


Prerekwizyt:

Anatomia człowieka WBNZ-474

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kolokwium końcowego w formie pisemnej

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna;


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 16h

Udział w konwersatoriach - 4h

Przygotowanie do zaliczenia - 16h

Przygotowanie do konwersatoriów - 4h

Suma: 40h


Pełny opis:

Przebieg ciąży, etapy rozwoju zarodkowego człowieka: bruzdkowanie, gastrulacja, powstawanie i funkcje błon płodowych i łożyska, rozwój układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, szkieletowego, pokarmowego, wydalniczego. Rozwój kończyn. Budowa jajnika i jądra, przebieg oogenezy i spermatogenezy. Molekularne podłoże procesu zapłodnienia.

Literatura:

1/ Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, PWN, 2005, red. C. Jura i J. Klag

2/ Bartel H. Embriologia. Podręcznik dla studentów. PZWL, 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.