Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-861 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Prowadzący grup: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy o rozwoju embrionalnym i postembrionalnym człowieka

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- student zna mechanizm zapłodnienia u człowieka

- student potrafi scharakteryzować główne etapy rozwoju zarodkowego człowieka

- student zna sposób formowania błon płodowych oraz funkcjonowania łożyska

- student zna sposób powstawania układów narządów

- student zna przebieg oogenezy oraz spermatogenezy


W zakresie umiejętności:

- student potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim.

- student konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski


Forma i warunki zaliczenia:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną sprawdzone poprzez:


Konwersatoria:

Oceniane będzie :

- przedstawienie przez studenta prezentacji na temat wpływu czynników teratogennych na rozwój człowieka oraz przyczyn powstawania wad rozwojowych

- aktywny udział w dyskusji


Wykłady:


- Zaliczenie kolokwium końcowego w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest przedstawienie prezentacji dotyczącej wpływu czynników teratogennych na rozwój człowieka oraz przyczyn powstawania wad rozwojowych.Wiedza zostanie sprawdzona w czasie kolokwium końcowego, które będzie obejmować: pytania otwarte wymagające krótkiej odpowiedzi

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody aktywizujące - prezentacje multimedialne, dyskusja na podstawie materiałów przygotowanych przez studentów w czasie konwersatoriówBilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 16h

Udział w konwersatoriach - 4h

Przygotowanie do zaliczenia - 16h

Przygotowanie do konwersatoriów - 4h

Suma: 40h


Skrócony opis:

Przebieg ciąży, etapy rozwoju zarodkowego człowieka: bruzdkowanie, gastrulacja, powstawanie i funkcje błon płodowych i łożyska, rozwój układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, szkieletowego, pokarmowego, wydalniczego. Rozwój kończyn. Budowa jajnika i jądra, przebieg oogenezy i spermatogenezy. Molekularne podłoże procesu zapłodnienia.

Pełny opis:

Wykład:

Przebieg ciąży: okres przedzarodkowy, zarodkowy i płodowy, ciąże mnogie, diagnostyka prenatalna; etapy rozwoju zarodkowego człowieka: bruzdkowanie, gastrulacja; powstawanie i funkcje błon płodowych oraz łożyska; rozwój układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, szkieletowego, pokarmowego, wydalniczego; rozwój kończyn; budowa jajnika i jądra, przebieg oogenezy i spermatogenezy; proces zapłodnienia.

Konwersatoria: znaczenie czynników teratogennych w rozwoju człowieka, wady rozwojowe i ich przyczyny

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, PWN, 2005, red. C. Jura i J. Klag

2/ Bartel H. Embriologia. Podręcznik dla studentów. PZWL, 2012

Literatura uzupełniająca:

Larsen W.J. Human embryology. Churchill Livingstone (wydania po 2001 r.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Prowadzący grup: Mariusz Jaglarz, Teresa Szklarzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.