Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ecophysiology of insects

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-866 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ecophysiology of insects
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Paulina Kramarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza

Zna i rozumie mechanizmy adaptacji owadów do środowiska naturalnego. Rozumie dlaczego owady są najliczniejszą gatunkowo grupą organizmów eukariotycznych.

K_W01, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12

- umiejętności

Potrafi wyjaśnić różnice międzygatunkowe obserwowane u owadów a wynikające ze środowiska ich życia. Potrafi podać ich mechanizm od poziomu molekularnego po osobniczy.

K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U14

- kompetencje społeczne

Potrafi przekonać laików do konieczności ochrony owadów jako organizmów posiadających unikatowe cechy, które były, są i mogą być wykorzystane dla poprawy jakości życia ludzi.

K_K01, K_K04, K_K08


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Wystawiana będzie jedna ocena łącznie z wykładu i konwersatoriów.

Raport z ćwiczeń (25%)

Konwersatoria (25% oceny): podstawą będzie ocena prezentacji przygotowanych przez grupę studentów. Ocenie podlegają treści merytoryczne, klarowność prezentowanego problemu. Dodatkowo oceniana będzie aktywność w trakcie dyskusji na tematy omawiane na prezentacjach.

Egzamin pisemny (cztery pytania otwarte) (50% oceny).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena pytań otwartych składających się na końcowy egzamin pisemny.

Ocena raportów z ćwiczeń

Ocena przygotowanych prezentacji na wybrany temat dotyczący przedmiotu kursu.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, , ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 10g

Udział w ćwiczeniach 10g

Udział w konwersatoriach 10g

Zbieranie materiałów do raportu z cwiczeń 10g

Przygotowanie raportu 10g

Przygotowanie do dyskusji w trakcie konwersatoriów 5g

Zebranie materiałów do prezentacji 5g

Przygotowanie prezentacji 10g

Przygotowanie do egzaminu 40g

Suma 110g


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady: Rodzaje oraz sposoby pobierania pokarmu, metabolizm, wymiana gazowa, sposoby poruszania się w zależności od środowiska życia owadów. Adaptacje do warunków termicznych, dostępności wody oraz zasolenia środowiska. Powiązanie cech historii życiowych (rozmnażanie, rozwój, długość życia, przeżywalność) z warunkami środowiska. Interakcje biotyczne.

Ćwiczenia:

Badanie odpowiedzi owadów na temperaturę, pokarm o różnym składzie oraz różną wilgotność

Konwersatoria: Adaptacje owadów do wybranych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk ekstremalnych oraz środowisk istniejących w przeszłości życia na Ziemi.

Literatura:

Wykład stanowi podstawę wiedzy, podano najważniejsze podręczniki oraz źródła niezbędne do udziału w konwersatoriach.

Chown S.L. Nicolson S.W. 2004 Insect Physiological Ecology. Mechanisms and Patterns. Oxford University Press.

Materiały dostępne w bazach Scopus i Web of Science.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Paulina Kramarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.