Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-875 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Choroby układu nerwowego
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Sołtys
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/binoz/iz/zn/Index.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:


- wiedza:

Student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów neurobiologicznych (K-W08 / P1A_W02 ++); opisuje przebieg procesów fizjologicznych w organizmie oraz rozumie ich znaczenie (K_W08/P1A_W04+++); opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie komórek , tkanek i narządów oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu (K_W09/P1A_W04+++); ma wiedzę w zakresie podstawowych narzędzi i technik stosowanych w badaniach neurobiologicznych (K_W21 / P1A_W07 ++)


-umiejętności:

Student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim (K_U05 / P1A_U02 ++); wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii (K_U06 / P1A_U02;

P1A_U03 ++)


- kompetencje społeczne:

Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (K-K01 / P1A_K01; P1A_K05 +++), konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05 / P1A_K04 +++); wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K07 / P1A_K07 +++)


Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny z wiedzy prezentowanej na wykładzie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny, 5 pytań otwartych, ocena wypadkowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach (30h): 30 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

suma: 60 h


Pełny opis:

Wprowadzenie - komórkowe i molekularne podłoże chorób mózgu.

Starzenie się mózgu. Stwardnienie zanikowe boczne.

Choroba Alzheimera.

Choroby układu pozapiramidowego.

Choroby demielinizacyjne.

Spektrum zaburzeń autystycznych.

Schizofrenia.

Zaburzenia nastroju: depresja, choroba dwubiegunowa.

ADHD, zespół Tourette'a, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.

Epilepsja.

Uzależnienia.

Psychopatia.

Literatura:

publikacje na temat chorób mózgu. Aktualny wykaz literatury jest podawany na bieżąco w materiałach do wykładów, dostępnych na stronach internetowych Zakładu Neuroanatomii

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach parzystych (co dwa lata).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.