Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ecology of Invertebrates

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-876 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ecology of Invertebrates
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Lachowska-Cierlik
Prowadzący grup: Piotr Gąsiorek, Joanna Kajzer-Bonk, Dorota Lachowska-Cierlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Broadening the knowledge about biology of invertebrates and their role in various ecosystems. Learning about the basic practical and analytical methods used in modern ecology and zoology.

Efekty kształcenia:

In range of knowledge: K_W03: Student understands the meaning of mathematics, statistical and numerical methods in interpretation of biological processes; K_W10: Student explains environmental requirements of multicellular organisms; Student knows essentials of mechanisms of invertebrate evolution, scheme of the body plan, the adaptations to environment, and interactions between organisms (predator – prey, parasitoid – host); K_W11: Student describes mechanisms of organismal functioning in population, biocenosis and ecosystem; Student knows the basic concepts of invertebrate ecology and mechanisms determining population size and its dynamics; Student knows main functional groups of soil In range of practical knowledge: K_U01: Student applies basic techniques and tools in biological researches; Student is able to attend the GPS device, light microscopes, soil and water analytic tools; Student is able to identify members of terrestrial and freshwater invertebrates and their functional role in ecosystems. K_U07: Student is able to apply basic mathematic and statistic methods for data analysis; Student is able to interpret and make conclusions doing own field experiments. In range of social abilities: K_K02: Student is able to cooperate in group and coordinate the small working groups. K_K06: Student is responsible for deposited equipment, industrial safety; is able to act in emergency cases.


Wymagania wstępne:

Prerequisite: basics of ecology and statistics. The limit of participants -18.

Forma i warunki zaliczenia:

Form and conditions of receiving ECTS credits: 50% exam, 30% written report from field classes, 20% short presentation, discussion and completion of theoretical exercises from conversatory classes. The exam must be successfully passed to gain a positive grade.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Field classes training – collecting data and writing data reports.

Conversatory classes – presentations and theoretical exercises.


Metody dydaktyczne:

Lectures:

1.Trophic relationships in land and aquatic ecosystems.

2. How to measure biological diversity?

3. Population ecology of invertebrates and the problem of invasive species.

4. Environment protection vs invertebrate life cycles.

5. Molecular methods in invertebrate conservation.

Conversatory classes:

1. Invertebrates as factors in natural succession.

2. Insect-plant coevolution.

3. Population genetics of insects.

4. Faunae associations: an introduction to analytical biogeography.

5. Marine ecosystems.

Field classes:

1. Rapid Biodiversity Assessment.

2. Stream ecosystem monitoring.

3. Ecotone model and comparison of collecting methods.

4. Soil communities.

5. Capture-recapture methods.
Bilans punktów ECTS:

Participation in lectures - 30 h

Participation in field classes - 30 h

Preparation for conversation – 15 h

Preparation of final report - 10 h

Preparation for the written exam - 20 h

sum 105hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

10 hours of lectures, 20 hours of conversatory classes and 30 hours of field classes. Practical field classes will be held in Ochotnica Górna (Gorce Mountains), one weekend in May (from Friday afternoon till Monday morning). Students must take expenses for transport.

Pełny opis:

The role of environmental resources for population dynamics of terrestrial invertebrates. Evaluation of invertebrate role in carbon and nitrogen cycle. The role of invertebrates in functioning of freshwater, marine and terrestrial ecosystems. Co-evolutionary interactions between plants and insects. Invertebrates used as proxy in an estimation of local and worldwide diversity. Invertebrate distribution in geological and current (ecological) perspective: biogeography analyses. Planning integrated control of pest species in terrestrial ecosystems. Theoretical models of population growth applied to insect populations. Practical methods of population size assessment of terrestrial invertebrates. Rapid Biodiversity Assessment methods. Monitoring of aquatic ecosystems using invertebrates. Molecular methods in environmental biology, evolutionary ecology and environmental protection.

Literatura:

Speight M., Hunter M., Allan H. 2008. Ecology of Insects: Concepts and Applications. Willey, New York.

Price et al. 2011. Insect Ecology: behavior, populations and communities. Cambridge University Press.

Southwood T.R.E., Henderson P.A. 2000. Ecological methods. Blackwell Sciences, Third Edition, Oxford.

Schowalter T. D. 2002. Insect Ecology: An Ecosystem Approach. 2nd edition.

Krebs C.J. 2008. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance (6th Edition). Benjamin-Cummings Pub Co.

Freeland J.R. 2005. Molecular Ecology. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester.

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach parzystych (co dwa lata).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Lachowska-Cierlik
Prowadzący grup: Piotr Gąsiorek, Joanna Kajzer-Bonk, Dorota Lachowska-Cierlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.