Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Island biogeography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-877 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Island biogeography
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pyrcz
Prowadzący grup: Tomasz Pyrcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- zdobycie wiedzy na temat szeroko pojętej biogeografii obszarów wyspowych, zarówno kontynentalnych jak i oceanicznych, których kolonizacja oraz procesy ekologiczne takie jak konkurencja gatunkowa

- praktyczna znajomość podstawowych zagadnień bioróżnorodności w języku angielskim

- poprawa zdolności komunikacyjnych w obszarze wielokulturowym


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie z oceną

Metody dydaktyczne:

Wykłady, prezentacje multimedialne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (30h) 30h

Przygotowanie się do wykładów (a) 20h

Przygotowanie się do zaliczenia (b) 20h

Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 30h

Suma 100h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1

Skrócony opis:

Zakładane efekty kształcenia:

Student zapozna się z głównymi zagadnieniami biogeografii, w języku angielskim, odnoszącymi się do obszarów wyspowych w znaczeniu geograficznym jak i ekologicznym. Zrozumie działanie głównych czynników ekologicznych i biogeograficznych kształtujących fauny wysp kontynentalnych i oceanicznych, w tym wpływających na liczebność gatunkową obszarów izolowanych oraz korelacje pomiędzy obszarowo-gatunkowe. Pozna główne sposoby dyspersji pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich wpływu na możliwości dyspersji organizmów. Zapozna się z podejściem opisowym i analitycznym do zagadnień konkurencji międzygatunkowej na obszarach wyspowych. Zrozumie podstawy ewolucyjne takich zjawisk jak karłowatość, gigantyzm oraz nielotność na wyspach, oraz zapozna się z niektórymi charakterystycznymi gatunkami, które stanowią przykłady tych procesów.

Pełny opis:

Biogeography definitions and scope; ecological and historical, descriptive and analytical phytogeography and zoogeography; island biogeography, scope and analytical methods; definition of an island; what is an island in geographic and ecological terms; different kinds of islands, continental (examples), reef (examples), volcanic oceanic (examples), others (examples), artificial; lake islands; island formation; plate tectonics and continental drift basic facts; geological history of chosen islands (Madagascar, New Zealand, Hawai), volcanism on the islands; formation of coral reefs; islands topography, water resource; early research on Island biogeography; Darwin and the Galapagos, Wallace and the Moluccas; theory of island biogeography; basic facts on Wilson and McArthur; immigration and extinction curves, target effect, rescue effect, stepping stone; faunal equilibrium; ways of dispersal on islands; long distance barrier overcoming, immigration process, biochory and hydrochory examples; human activity; island ecology; habitat saturation, species turn-over, niche competition, competitive exclusion, relaxation process; present and past extinction, overview of extinct forms; speciation on the islands: genetic drift, bottleneck, adaptive radiation; morphological, physiological and behavioural adaptation: giant and dwarf forms, brachyptery, sexual selection, evolutionary basis, contradictory hypothesis; examples (mammals, birds, invertebrates, vascular plants); Darwin finches example; how to measure ecological diversity of the islands Biodiversity on islands, diversity measures, surface and distance from main land dependence; biotic poverty of the islands; endemism on the islands: paleo and neoendemics examples; overview of most interesting volcanic islands Galapagos, Saint Helena, Reunion and Mauritius; Hawai, geography, geographic situation, their fauna and flora; case study of Sao Tome and Principe as a natural laboratory; overview of most interesting drift islands (New Caledonia, New Guinea, New Zealand, Pacific reefs, Corsica and other Mediterranean islands), geography, recent Pleistocene history, and their fauna and flora; island biogeography on continental areas, mountains, extinction, colonization, dispersal; ecological islands, long distance dispersal over inhospitable land; dispersal through ecological corridors, slow penetration; case study: Pantepuy; islands in phylogeographic studies; analytical methods, examples of case studies; protection of island habitats, priority areas, biodiversity hot-spots, threats by exotic species and anthropogenic activity, legal acts, some particularly important protected areas.

Literatura:

R. MacArthur & O. Wilson: The Theory of Island Biogeography

J. Losos & R. Ricklefs: The theory of Island biogeography revisited

M.Lomolino, B. Riddle, R. Whittaker & J. Brown: Biogeography

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pyrcz
Prowadzący grup: Tomasz Pyrcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.