Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby o podłożu endokrynnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-882 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Choroby o podłożu endokrynnym
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Maria Słomczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień, z którymi studenci zapoznali się w trakcie kursu fizjologii. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące nieprawidłowego działania hormonów i efektów zaburzeń w funkcjonowaniu układu endokrynnego.

W zakresie wiedzy: K_W01 interpretuje złożoność procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem hormonów

K_W05 ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalności nauk biologicznych opisujących procesy endokrynne w prawidłowo działającym układzie oraz w stanach patologicznych

K_W06 korzysta z najnowszych publikacji polecanych przez prowadzącego wykład

K_W010 zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w endokrynologii oraz przy badaniu czynników zaburzających procesy endokrynne

K_W13 zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

W zakresie umiejętności: K_U01 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze konieczne do przeanalizowania zachodzących w komórce procesów

K_U02 potrafi korzystać z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

K_U04 wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, potrafi dokonać syntetycznej oceny wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić przydatność źródeł elektronicznych

W zakresie kompetencji społecznych: K_K01 ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

K_K08 stosuje zasadę interpretowania zjawisk i procesów biologicznych ściśle opartego na danych otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in vivo lub in vitro

K_K11 śledzi najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej praktycznych zastosowańWymagania wstępne:

zaliczenie kursu: Fizjologia zwierząt

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne z oceną, test jednokrotnego wyboruMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Rozmowa z uczestnikami wykładu, dyskusje nad wybranymi zagadnieniami

Metody dydaktyczne:

Wykłady jako prezentacja multimedialna prowadzone przez 13 tygodni, 2 tygodnie- przedstawienie wybranych problemów z zakresu opisanego w treści modułu kształceniaBilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 26h

Przygotowanie do konwersatorium 4h

Udział w konwersatorium 4h

Przygotowanie do egzaminu 16h

Suma 50h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Układ gruczołów wydzielania wewnętrznego, mechanizm działania hormonów, rodzaje działania hormonów, ekspresja genów istotnych w endokrynologii, transport, metabolizm i eliminacja hormonów, zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego, zespoły oporności na działanie hormonów, autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej, choroby przysadki i podwzgórza, zaburzenia wzrostu, choroby tarczycy, choroby metaboliczne kości, zaburzenia metabolizmu hormonów nadnerczowych, nadciśnienie na tle zaburzeń endokrynnych, zaburzenia czynności gonad, zaburzenia w układzie endokrynnym a ciąża, peptydy regulatorowe jelita, cukrzyca, zaburzenia metabolizmu lipoprotein, hormony a nowotwory, nowotwory neuroendokrynne, endokrynologia wieku starczego.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. F.S. Greenspan, D.G.Gardner-Endokrynologia ogólna i kliniczna. Wydawnictwo Czelej, 2004.

Literatura uzupełniająca: 1/ Klein A. Molekularne mechanizmy regulacji hormonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

2/ Klein A. Peptydy regulujące wzrost i różnicowanie komórek. Czynniki wzrostowe i cytokiny. Seria Wydawnicza Wydziału BBB UJ, Kraków 2006.

3/ R.J. Epstein. Biologia molekularna człowieka. Wydawnictwo Czelej, 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Maria Słomczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.