Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Absolwent na rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-887 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Umiejętności związane z miejscem pracy
Nazwa przedmiotu: Absolwent na rynku pracy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Paul
Prowadzący grup: Lucyna Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

Student:

- zna możliwe ścieżki zawodowe absolwenta biologii;

- wymienia instytucje rynku pracy;

- zna możliwości poszukiwania pracy;

- zna rodzaje oraz zasady pisania dokumentów aplikacyjnych;

- zna kompetencje społeczne potrzebne/wymagane na rynku pracy;

2. UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- planuje możliwe ścieżki własnego rozwoju zawodowego;

- znajduje informacje na temat rynku pracy i ocenia swoje możliwości zatrudnienia;

- znajduje miejsce odbywania praktyki, zgodne z zainteresowaniami zawodowymi;

- potrafi rozróżniać formy umów o pracę.

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

Student:

- jest świadomy konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego;

- rozwija umiejętności interpersonalne;

- potrafi pracować zespołowo.Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności (wymagane 100% obecności), pozytywna ocena zadań wykonywanych podczas zajęć, aktywny udział w dyskusjach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności oraz zadań wykonywanych podczas zajęć.Metody dydaktyczne:

Opowiadanie i pogadanka, prelekcja, „burza mózgów”, metoda przewodniego tekstu, metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w warsztatach 15h

studiowanie literatury, przygotowanie do zajęć 15h

SUMA 30h
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Filozofia planowana kariery zawodowej. Nawyki dobrego planowania kariery. Testy osobowościowe – autodiagnoza, kwestionariusz „Moja rola w grupie”. Kompetencje społeczne: podstawowe zasady autoprezentacji, komunikacja interpersonalna, praca w zespole.

Studenckie praktyki zawodowe a planowanie kariery.

„Pierwsza praca”, staże absolwenckie. Rynek pracy w Małopolsce, Polsce, Europie.

Sposoby efektywnego poszukiwania pracy. Internet, Biuro Karier, praktyki studenckie, wolontariat, portale społecznościowe, znajomi, prasa, czasopisma branżowe, Biura Pośrednictwa Pracy, Agencje Doradztwa Personalnego, Urzędy Pracy.

Podstawy prawa pracy: m.in. rodzaje umów, możliwości zatrudnienia.

Proces rekrutacji: rodzaje dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, typy i przebieg, najczęściej zadawane pytania.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Eggert, M. (2009). Doskonałe odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych. Rebis, Poznań.

Hodgson, S. (2013). Rozmowa kwalifikacyjna: błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Śniegocka, A. (2012). Coaching kariery: jak w końcu zdobyć dobrą pracę i zacząć dobrze zarabiać. Złote Myśli, Gliwice.

Rynek pracy w Polsce i UE: www.eures.praca.gov.pl

Czasopisma:

www.kariera.com.pl

www.magazyncoaching.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Paul
Prowadzący grup: Lucyna Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.