Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animal mating systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-888 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Animal mating systems
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pabijan
Prowadzący grup: Stanisław Bury, Maciej Pabijan, Edyta Podmokła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

„zna i rozumie i stosuje anglojęzyczną terminologię związaną z z systemem kojarzeń organizmów; zna postawy teoretyczne stosowania markerów molekularnych umożliwiających identyfikację osobników i ich potomstw oraz techniki badania mikrosatelitów i markerów płci, zna odstępstwa od prostego dziedziczenia mendlowskiego; K_W05, K_W12; potrafi przytoczyć przykłady

zastosowania technik molekularnych do badań rodzicielstwa i pochodzenie potomstwa, potrafi łączyć pozornie odległe zjawiska i metodologie, wiedzę z różnych obszarów dla uzyskanie pełniejszego obrazu życia płazów. K_U10; uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; potrafi planować swoją edukację; korzysta z możliwości jakie daje internet K_U13. widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i osobistych. K_K0 widzi uniwersalność metod analizy DNA odkrywających zaskakujący nurt wymiany genów. K_K05:Wymagania wstępne:

czynna znajomość języka angielskiego, zaliczenie kursu Genetyka

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i przedstawienie wybranego zagadnienia w formie 30 minutowej prezentacji,

aktywny udział w dyskusji oraz napisanie krótkiego eseju.

Składnikami oceny są: jasność przedstawienia, strona językowa

i graficzna, aktywność w czasie kursu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przedstawianie zagadnień w formie prezentacji

dyskusja: wyjaśnianie pojęć i terminów, pytania do prelegentki


Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialnaBilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w seminarium 30 h

Przygotowanie do zajęć 60 h

Suma 90 hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwinięcie czynnej znajomości języka angielskiego przez udział w seminarium prowadzonym wyłącznie w tym języku. Tematyka seminarium, która może być modyfikowana w zależności od zainteresowania uczestników obejmuje cztery grupy zagadnień z pogranicza genetyki, etologii, ekologii i systematyki:

1. Metody badania systemów kojarzeń;

2. Sposoby rozrodu, ich wpływ na strukturę genetyczną populacji;

3. Mechanizmy wyboru partnera do rozrodu;

4. Mechanizmy izolujące i powstawanie mieszańców międzygatunkowych.

Literatura:

J.C.Avise. 2004. Molecular markers, natural history and evolution. Sinauer Ass.Sunderland, Massachusestts

Bieżące prace badawcze i przeglądowe ukazujące się w najważniejszych czasopismach.

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach parzystych (co dwa lata).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pabijan
Prowadzący grup: Stanisław Bury, Maciej Pabijan, Edyta Podmokła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.