Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-890 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Góralski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza: posiada znajomość wybranych algorytmów i technik programistycznych przydatnych w modelowaniu zjawisk biologicznych i opracowaniu statystycznym danych. (K_W09)

- umiejętności: potrafi napisać proste programy w języku Java służące opracowaniu statystycznemu danych i modelowaniu procesów biologicznych (K_U06)

- kompetencje społeczne: potrafi współpracować w obrębie niewielkiego zespołu w tworzeniu programu komputerowego (K_K02)Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę programu napisanego przez studenta indywidulanie, lub w niewielkim zespole.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie i analiza zadań programistycznych realizowanych przez studentów w trakcie ćwiczeń i jako prac domowych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, wspólne i indywidualne: projektowanie i pisanie programów, analiza algorytmów i kodów, rozwiązywanie problemów programistycznych.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 90 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności 40 godz.

Praca nad programem zaliczeniowym 10 godz.

Suma: 140 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Podstawy programowania: struktura programu, środowisko programowania, typy danych, operacje na liczbach i łańcuchach znaków, pętle, decyzje, funkcje, tablice, kolekcje, klasy, obiekty, pakiety, obsługa wyjątków, praca na plikach, interfejs graficzny i podstawy grafiki komputerowej z użyciem JavaFX, wybrane algorytmy stosowane w programowaniu, wyrażenia lambda.

Przykłady zastosowań: Obliczenia, operacje na tekście, wyszukiwanie ciągów znaków (np. sekwencji nukleotydów), wybrane zastosowania programowania w biologii, symulacje procesów biologicznych (np. ewolucyjnych), praca z danymi naukowymi, zapisywanie i odczyt danych, graficzna prezentacja danych, interakcja z użytkownikiem, elementy bioinformatyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- materiały dydaktyczne udostępniane studentom na ćwiczeniach i w Internecie (autorstwo własne)

- materiały dostępne w Internecie

Literatura uzupełniająca:

- HeadFirst Java. Edycjapolska - Kathy Sierra, Bert Bates

- Praktyczny kurs Java - Marcin Lis

- Java. Podstawy.- Cay S. Horstmann, GaryCornell

- Java. Kompendium programisty. - Herbert Schildt

- Java. Ćwiczenia praktyczne - Marcin Lis

- Java. Przewodnik dla początkujących. - Herbert Schildt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.