Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-894 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Ryszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Evgenii Baiakhmetov, Tomasz Błasiak, Magdalena Chadzińska, Mariusz Cichoń, Beata Cienkosz-Stepańczak, Marcin Czarnołęski, Milena Damulewicz, Małgorzata Duda, Andrzej Falniowski, Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Grzegorz Góralski, Jolanta Górska-Andrzejak, Ewa Gregoraszczuk, Paweł Grzmil, Grzegorz Hess, Sebastian Hofman, Dorota Hoja-Łukowicz, Joanna Homa, Anna Jabłońska, Mariusz Jaglarz, Krzysztof Janeczko, Marcelina Janik, Andrzej Joachimiak, Joanna Kajzer-Bonk, Joanna Kapusta, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Stanisław Knutelski, Piotr Köhler, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Katarzyna Kotarska, Paweł Koteja, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Dagmara Kwolek, Dorota Lachowska-Cierlik, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Jacek Madeja, Łukasz Michalczyk, Anna Michalik, Piotr Mleczko, Krystyna Musiał, Maria Niklińska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Nowicki, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Anna Osyczka, Piotr Osyczka, Maciej Pabijan, Katarzyna Palus-Chramiec, Anna Pecio, Rafał Piprek, Artur Pliszko, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Edyta Podmokła, Zbigniew Polański, Marzena Popielarska-Konieczna, Zofia Prokop, Małgorzata Przybyło, Anna Ptak, Tomasz Pyrcz, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Krzysztof Rakus, Kaja Rola, Marek Romek, Joanna Rutkowska, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Aneta Słomka, Łukasz Sobczyk, Wojciech Solecki, Alina Stachurska-Swakoń, Hajnalka Szentgyörgyi, Teresa Szklarzewicz, Halina Ślesak, Renata Świergosz-Kowalewska, Zbigniew Tabarowski, Katarzyna Tomala, Monika Tuleja, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko, Michał Węgrzyn, Krzysztof Wiąckowski, Izabela Wierzbowska, Dominika Włoch-Salamon, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska, Joanna Zalewska-Gałosz, Szymon Zubek, Monika Żelazowska, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

K_W02++ rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych

K_W13+++ wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej

K_W23++: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U02+++, K_U03++: czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim oraz nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

K_U04+++: wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego

K_U05+++, K_U09+++: wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach , potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

K_U10++: potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach

K_U06++: wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U07++: stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych

K_U13+++: potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie naukowe problemu lub zadania badawczego z zakresu nauk biologicznych

K_U14+++: potrafi przygotować prezentację oraz zreferować w języku polskim i języku obcym wybrany problem biologiczny

K_U15+++: potrafi planować swoja edukację oraz uczyć się w sposób samodzielny i ukierunkowany

K_K01+: widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej

K_K08+: wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej


Wymagania wstępne:

znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2, znajomość programów komputerowych Word, Excel, Power Point

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie obserwacji i/lub eksperymentu, przygotowanie opracowania naukowego z wybranego zakresu nauk biologicznych z wykorzystaniem właściwych metod statystycznych do opisu zjawisk i analizy danych oraz adekwatnych publikacji polsko- i obcojęzycznych, przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej opracowania oraz pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego z zakresu przygotowanej pracy dyplomowej .

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu dyplomowego wg skali 2 – 5, zgodnie z Regulaminem studiów.

Metody dydaktyczne:

zaplanowanie zadania badawczego pod okiem opiekuna naukowegoBilans punktów ECTS:

aktywność nakład pracy

konsultacje z opiekunem 20 h

obserwacje/eksperymenty 40 h

analiza źródeł informacji 60 h

redakcja tekstu 80 h

przygotowanie prezentacji 20 h

przygotowanie do egzaminu dyplomowego 30 h

suma 250 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Samodzielne przygotowanie opracowania problemu badawczego.

Praca może mieć charakter teoretyczny lub eksperymentalny.

Literatura:

wybrana odpowiednio do tematu prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Evgenii Baiakhmetov, Tomasz Błasiak, Monika Bubka, Magdalena Chadzińska, Mariusz Cichoń, Beata Cienkosz-Stepańczak, Marcin Czarnołęski, Milena Damulewicz, Małgorzata Duda, Andrzej Falniowski, Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Grzegorz Góralski, Jolanta Górska-Andrzejak, Ewa Gregoraszczuk, Paweł Grzmil, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Sebastian Hofman, Dorota Hoja-Łukowicz, Joanna Homa, Anna Jabłońska, Mariusz Jaglarz, Krzysztof Janeczko, Marcelina Janik, Andrzej Joachimiak, Joanna Kajzer-Bonk, Joanna Kapusta, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Stanisław Knutelski, Piotr Köhler, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Katarzyna Kotarska, Paweł Koteja, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Dagmara Kwolek, Dorota Lachowska-Cierlik, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Jacek Madeja, Łukasz Michalczyk, Anna Michalik, Piotr Mleczko, Krystyna Musiał, Maria Niklińska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Nowicki, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Anna Osyczka, Piotr Osyczka, Maciej Pabijan, Katarzyna Palus-Chramiec, Anna Pecio, Rafał Piprek, Artur Pliszko, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Edyta Podmokła, Zbigniew Polański, Marzena Popielarska-Konieczna, Zofia Prokop, Małgorzata Przybyło, Anna Ptak, Tomasz Pyrcz, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Krzysztof Rakus, Kaja Rola, Marek Romek, Joanna Rutkowska, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Aneta Słomka, Łukasz Sobczyk, Wojciech Solecki, Alina Stachurska-Swakoń, Hajnalka Szentgyörgyi, Teresa Szklarzewicz, Halina Ślesak, Renata Świergosz-Kowalewska, Zbigniew Tabarowski, Katarzyna Tomala, Monika Tuleja, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko, Michał Węgrzyn, Krzysztof Wiąckowski, Izabela Wierzbowska, Dominika Włoch-Salamon, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska, Joanna Zalewska-Gałosz, Szymon Zubek, Monika Żelazowska, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.