Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-899 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzmil
Prowadzący grup: Paweł Grzmil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student zna takie zagadnienia jak: molekularna organizacja materiału genetycznego (sekwencje kodujące, niekodujące, regulatorowe i ich funkcje), molekularne podstawy wraz z zaangażowanymi enzymami takich procesów jak: replikacja, transkrypcja i translacja; molekularne mechanizmy kontroli tych procesów, funkcję RNA (kodującego jak i niekodujących, funkcjonalnych cząsteczek RNA), metody badania ekspresji genów oraz analizy genomu, transkryptomu i proteomu; rozumie przyczyny powstawania chorób genetycznych (K_W01, K_W21). Posiada umiejętność odpowiedniego dobierania technik analiz molekularnych do danego zagadnienia, posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki molekularnej (K_U03). Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do genetyki molekularnej (K_U06), posiadł umiejętność samodzielnego uczenia się i planowania swojej edukacji (K_U13), potrafi posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi literaturę naukową (K_U06). Widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, wykazuje gotowość do podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01) oraz potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K07).Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu WBNZ-475 Genetyka

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Suma: 50 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Biologia studia drugiego stopnia: fakultatywny, zalecany do specjalności fizjologia eksperymentalna oraz genetyka i biologia rozrodu

Neurobiologia: obowiązkowy

Pełny opis:

- organizacja genomów, różnice w organizacji i kodzie genetycznym pro- i eukariontów

- replikacja (różnice w replikacji u prokariota i eukariota na poziomie molekularnym, różnice w budowie enzymów)

- metody badania genomów, sekwencjonowanie, sekwencjonowanie nowej generacji

- transkrypcja (przypomnienie i poszerzenie wiadomości z kursu genetyka)

- regulacja transkrypcji, metody badania transkrypcji

- molekularne mechanizmy ekspresji genów

- niekodujące RNA

- molekularne mechanizmy biosyntezy białek

- modyfikacje potranslacyjne białek

- metody badania proteomów

Literatura:

1) Genetyka Molekularna, pod red. P. Węgleńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

2) Genomy, TA. Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

3) Podstawy biologii komórki: wprowadzenie do biologii molekularnej, B. Alberts i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

4) Podstawy biologii molekularnej, Lizabeth A. Allison, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzmil
Prowadzący grup: Paweł Grzmil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.