Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-900 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: Józef Mitka, Alina Stachurska-Swakoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

- ma wiedzę w zakresie czynników kształtujących florę i roślinność Karpat;

- ma wiedzę o piętrach roślinnych w Karpatach polskich oraz o zróżnicowaniu regionalnym flory i roślinności;

- ma wiedzę o potrzebie ochrony przyrody Karpat, zna współcześnie istniejące formy ochrony przyrody w Karpatach polskich oraz ma świadomość jej zagrożeń.


P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W07, P1A_W08, P1A_W10


W zakresie umiejętności

- posiada umiejętność praktycznego rozpoznawania gatunków i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla Karpat polskich;

- posiada umiejętność oceny zagrożeń dla szaty roślinnej poszczególnych regionów Karpat;

- posiada umiejętność krytycznego myślenia i wnioskowania


P1A_U01, P1A_U01, P1A_U02, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, P1A_U07, P1A_U09


W zakresie kompetencji społecznych

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- Potrafi efektywnie pracować w zespole

- Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego interpretowania zjawisk i procesów biologicznych zarówno w pracy naukowej, jak i w działaniach praktycznych


P1A_K01, P1A_K02, P1A_K03, P1A_K05, P1A_K07, P1A_K10,Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (egzamin) i Botanika - zajęcia terenowe

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne (50%) oraz ocena projektu (50%)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność i czynny udział w wykładach i warsztatach terenowych,

Ocena projektów


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:

Wykłady, warsztaty terenowe, projekty indywidualne i grupowe

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 15 h

Udział w warsztatach terenowych 45 h

Przygotowanie do zaliczenia 20 h

Przygotowanie raportu/projektu 20 h

Samodzielna nauka dotyczaca treści wykl. 10 h

badania literaturowe 10 h

SUMA 120 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

15 godzin wykładu

45 godz. warsztatów terenowych (1 wyjazd całodzienny, 1 wyjazd trzydniowy)

Pełny opis:

Charakterystyka środowiska przyrodniczego Karpat polskich. Podstawy regionalizacji geobotanicznej Karpat polskich. Piętra roślinności, ważniejsze zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla poszczególnych części Karpat polskich. Poziome i pionowe rozmieszczenie gatunków – zwłaszcza górskich. Przemiany szaty roślinnej pod wpływem działalności człowieka. Zagrożenia przyrody Karpat polskich i formy jej ochrony.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972 – Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa

Warszyńska J. 1995 (red.) – Karpaty polskie. Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K.(red.) 2001 – Polska Czerwona Księga Roślin. PAN, Kraków

Literatura uzupełniająca:

Kornaś J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców. Monogr. Bot. 5.

Mirek Z. 1996 (red.) – Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego

Różański W. 2006 – Gorczański Park Narodowy

Wołoszyn B.W., Jaworski A., Szwagrzyk J.(red.) 2004 – Babiogórski Park Narodowy

Zarzycki K. 1981 – Rośliny naczyniowe Pienin. PWN, Instytut Botaniki PAN, Kraków-Warszawa

Zemanek B. Winnicki T. 1999 – Rośliny naczyniowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr. Bieszczadzkie 3.

Uwagi:

Pierwszy wykład odbędzie się 17 marca 2021 r (środa), godz. 9.00-10.30. przez platformę PEGAZ

Zajęcia terenowe przewidziane są w dniach 26.05.2021 oraz 7-9.06.2021 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.