Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologiczne techniki badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-907 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologiczne techniki badań
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski, Małgorzata Opydo-Chanek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z technikami i metodami badawczymi stosowanymi w fizjologii zwierząt i człowieka, a także z rozwiązywaniem problemów badawczych, pojawiających się przy ich zastosowaniu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- Student zna różnorodne techniki, metody i narzędzia stosowane w badaniach fizjologicznych;

- Student posługuje się terminologią właściwą dla danej techniki;

- Student zna zasady pracy w laboratorium, bezpiecznego wykonywania doświadczeń, w tym zasady BHP i ergonomii pracy.


Umiejętności:

- Student przeprowadza analizy z użyciem technik stosowanych w badaniach fizjologicznych (m. in. oznaczania poziomu hormonów, badania aktywności tkanki nerwowej, badania zmysłów, stosowane w badaniach między innymi układu krwiotwórczego i rozrodczego);

- Student obsługuje sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonania badań fizjologicznych;

- Student potrafi: - dokumentować, analizować, interpretować i krytycznie ocenić uzyskane wyniki; - sporządzić raport z przeprowadzonego ćwiczenia.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności praktyczne i znajomość poznawanych technik badawczych oraz po każdym ćwiczeniu na podstawie przedstawionego pisemnego raportu. Za każdy raport przyznawane jest maksymalnie 10 punktów.

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać co najmniej 51% z maksymalnej liczby punktów przyznawanej za raporty.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia będą weryfikowane przez prowadzącego podczas ćwiczeń w formie zaliczenia praktycznego oraz po każdym temacie ćwiczeń w formie raportu pisemnego.

Efekty kształcenia zostaną uznane za zrealizowane, gdy student przeprowadzi poprawnie większość demonstrowanych technik oraz poprawnie opracuje raporty z przeprowadzonych ćwiczeń.Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne: wykonywane pod nadzorem prowadzącego i w oparciu o instrukcję;

metody podające: objaśnienia i prezentacje;

metody aktywizujące: dyskusja przy omawianiu zagadnień problemowych


Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 36 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i opracowanie raportów: 18 godz.

Suma: 54 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń obejmuje praktyczną naukę technik i metod stosowanych w wyszczególnionych działach fizjologii zwierząt i człowieka, między innymi:

- metody oznaczania poziomu hormonów;

- techniki preparacji tkanki mózgowej i rejestracji neuronalnej aktywności elektrofizjologicznej in vivo i in vitro;

- metody badania zmysłów;

- techniki stosowane w badaniach układu krwiotwórczego i rozrodczego;

- metody diagnostyki cytologicznej, w tym analizy różnicowania i starzenia się komórek;

- techniki rozdziału komórek, izolacji DNA z tkanek zwierzęcych i badania ekspresji genów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

„Techniki badań fizjologicznych”, skrypt pod reakcją A. Lityńskiej i M. Lewandowskiego; Wydawnictwo UJ, 1998.

Literatura uzupełniająca:

materiały dydaktyczne przygotowane i udostępnione przez prowadzących

Uwagi:

ćwiczenia laboratoryjne 36 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski, Małgorzata Opydo-Chanek
Prowadzący grup: Tomasz Błasiak, Małgorzata Brzoskwinia, Justyna Gogola-Mruk, Patrycja Kurowska, Małgorzata Opydo-Chanek, Weronika Ortmann, Michał Santocki, Gracjan Świątkiewicz, Patrycja Witek, Karolina Zajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.