Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia wód śródlądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-91 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia wód śródlądowych
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fiałkowski
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski, Krzysztof Wiąckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Kończąc zajęcia student ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii wód śródlądowych wynikającą ze śledzenia aktualnej literatury przedmiotu z tego zakresu. Potrafi też wskazać najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie ekologii wód śródlądowych.


Umiejętności:

Kończąc zajęcia student potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim wykazując przy tym umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych. Potrafi też przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów.


Kompetencje społeczne:

Kończąc zajęcia student ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych, a także systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach.

Forma i warunki zaliczenia:

przygotowanie prezentacji na podstawie co najmniej dwóch artykułów w czasopismach naukowych.


udział w co najmniej 85% spotkań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- ocenianie przygotowanych indywidualnie prezentacji

- ocenianie ciągłe aktywności na konwersatoriach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

udział w konwersatoriach (30h): 24h

poszukiwanie materiałów do prezentacji: 5h

przygotowanie prezentacji: 7h


Suma: 36h

Pełny opis:

Warunki abiotyczne warunkujące funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

Zgrupowania ekologiczne organizmów w wodach płynących i stojących.

Wpływ gospodarki człowieka na ekosystemy wodne.

Literatura:

Uczestnicy kursu korzystają z literatury o tematyce limnologicznej i ekologicznej dostępnej w bibliotekach UJ, oraz za pośrednictwem subskrybowanych przez UJ pełnotekstowych baz danych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fiałkowski
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski, Krzysztof Wiąckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.