Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty botaniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-912 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Warsztaty botaniczne
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska-Gałosz
Prowadzący grup: Ewelina Klichowska, Piotr Köhler, Jacek Madeja, Agnieszka Nobis, Artur Pliszko, Kaja Rola, Joanna Zalewska-Gałosz, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student ma znajomość:

– różnych grup troficznych i ekologicznych grzybów

– możliwości adaptacyjnych różnych organów roślinnych w zależności od warunków życia

– podstawowych zagadnień dotyczących powstawania ziaren pyłku i ich różnorodności morfologicznej,

– funkcjonowania roślin w kulturach różnych społeczeństw

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01, K_W03, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W15, KW21


W zakresie umiejętności:

Student potrafi:

– zakonserwować zebrany materiał roślinny i grzybowy na potrzeby badań naukowych,

– wykonać preparaty anatomiczne i rozpoznawać widoczne w nich struktury,

– wskazać przystosowania roślin i grzybów (w tym porostów) do życia w różnych środowiskach,

– hodować wybrane grupy roślin tropikalnych i zapewnić im odpowiednie warunki uprawy i rozmnażania,

– wskazać powiązania między roślinami leczniczymi i obrzędowymi

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U12


W zakresie kompetencji społecznych:

Student:

– pracuje w zespole 2-3-osobowym, według udzielanych wskazówek,

– jest w stanie udzielić informacji na temat zastosowań grzybów, porostów oraz roślin w przemyśle i medycynie,

– jest świadomy zagrożeń zdrowotnych, jakie niesie kontakt z niektórymi ziarnami pyłku i zarodnikami grzybów dla osób z chorobami alergicznymi oraz potrafi zminimalizować te zagrożenia,

– potrafi zabrać głos w dyskusji na temat zmian klimatu, jakie miały miejsce w przeszłości, przed pojawieniem się człowieka i jego destrukcyjnego wpływu na środowisko,

– potrafi wskazać argumenty za i przeciw stosowaniu roślin leczniczych i halucynogennych zapożyczanych z innych kultur z pominięciem ich kontekstu kulturowego.

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych – zaliczenie pisemne

w zakresie umiejętności – ocena aktywności i pracy na zajęciach


Metody dydaktyczne:

metody eksponujące – ekspozycja

metody podające – prezentacja multimedialna, objaśnienie i wyjaśnienie

metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne

metody problemowe – metody aktywizujące (indywidualne i zespołowe)


Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w ćwiczeniach- 30h

Praca własna studenta- 25h

Suma- 55hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Ćwiczenia w formie warsztatów w pracowniach biologicznych Instytutu Botaniki oraz szklarniach, prowadzone przy współudziale pracowników Ogrodu Botanicznego – specjalistów w zakresie hodowli prezentowanych grup roślin

Pełny opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do tematyki botanicznej i mykologicznej oraz przedstawia możliwości wykorzystania wiedzy o roślinach i grzybach w różnych dziedzinach życia człowieka. Obejmuje zajęcia praktyczne w szklarniach Ogrodu Botanicznego oraz pracowniach biologicznych Instytutu Botaniki, podczas których studenci poznają:

– podstawy budowy, różnorodność morfologiczną i rolę grzybów (w tym porostów) w ekosystemach i gospodarce człowieka,

– wybrane grupy roślin naczyniowych (np. storczyki, kaktusy, paprocie tropikalne, rośliny owadożerne) pod kątem ich ewolucyjnych przystosowań do środowiska,

– warunki uprawy roślin z innych obszarów geograficznych i możliwości samodzielnego prowadzenia upraw w warunkach domowych,

– przystosowania morfologiczne ziaren pyłku do różnych typów zapylania,

– przemiany szaty roślinnej w przeszłości na podstawie analizy diagramów pyłkowych,

– rolę roślin w życiu społecznym człowieka na przykładzie roślin obecnych w kulcie, halucynogennych i leczniczych,

– możliwości wykorzystania wiedzy botanicznej w innych dziedzinach nauki (np. medycynie, kryminalistyce, geologii).

W ramach kursu studenci będą wykonywać preparaty mikroskopowe z grzybów, porostów i roślin naczyniowych oraz fotografie pokroju roślin i ich szczegółów morfologicznych. Będą również rozwiązywać zadania logiczne polegające na korelacji adaptacji morfologicznych z warunkami środowiskowymi. Poznają najnowsze trendy badawcze w botanice i mykologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bystrek J. 1997. Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.), 2003. Palinologia. Wyd. Instytutu Botaniki PAN, Kraków.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowanie roślin do środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Szweykowska A., Szeykowski J. 2006. Botanika. T.1 Morfologia, T.2 Systematyka. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Brodo I. M., Sharnoff D. S., Sharnoff S. 2001. Lichens of North America. Yale University Press, New Haven-London.

Moore P.D., Webb J.A., Collinson M.E., 1991. Pollen analysis. Second Edition. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr., Turner Ch. (red.), 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Webster J., Weber R.W.S. 2007. Introduction to fungi. Cambridge University Press.

Cotton. C.M. 1996. Ethnobotany. Principles and Applications. Wiley.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska-Gałosz
Prowadzący grup: Ewelina Klichowska, Piotr Köhler, Jacek Madeja, Agnieszka Nobis, Artur Pliszko, Kaja Rola, Joanna Zalewska-Gałosz, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.