Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia grzybów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-927 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia grzybów
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 7 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mleczko, Szymon Zubek
Prowadzący grup: Piotr Mleczko, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Student:

- zna budowę i funkcję komórek oraz struktur wielokomórkowych grzybów (K_W09++, K_W13++, K_W18+),

- zna sposoby rozmnażania płciowego i bezpłciowego grzybów oraz rozprzestrzeniania w środowisku (K_W10++, K_W13++),

- potrafi opisać sposoby odżywiania grzybów (pasożyty, saprobionty i symbionty) (K_W10++, K_W13++),

- potrafi wyjaśnić zjawisko interakcji grzybów z roślinami i zwierzętami oraz innymi grupami organizmów (K_W10++, K_W13++).


W zakresie umiejętności

Student potrafi:

- rozpoznawać wybrane gatunki grzybów reprezentujące różne grupy troficzne oraz strategie życiowe (K_U09+),

- wykonywać preparaty w celu obserwacji wybranych cech mikroskopowych grzybów, interpretować struktury widoczne w preparatach pod kątem ich funkcji biologicznych (K_U01++, K_U08++, K_U10+).


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych

Student :

- zdobywa umiejętność pracy w zespole, według udzielanych wskazówek (K_K02+),

- kształtuje postawę odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy (K_K06+).


Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu „Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów” (WBNZ-913).

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń) i zajęć terenowych: uczestnictwo w co najmniej 6 zajęciach.


Zaliczenie przedmiotu:

(1) test jednokrotnego wyboru, 50 pytań, warunek zaliczenia – prawidłowa odpowiedź na co najmniej 26 pytań,

(2) zaliczenie ćwiczeń i zajęć terenowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test jednokrotnego wyboru.

Kryterium oceny – prawidłowa odpowiedź na pytania testowe.
Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja multimedialna), ćwiczenia laboratoryjne (wykonywanie preparatów i ich interpretacja, analizy mykologiczne), ćwiczenia terenowe (obserwacje grzybów w terenie).

Bilans punktów ECTS:

Aktywność – nakład pracy:

udział w wykładach – 16 h

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 21 h

udział w ćwiczeniach terenowych – 7 h

przygotowanie się do egzaminu – 10 h


Suma: 54 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Biologia, rok 3

Pełny opis:

Wykład

Budowa i funkcjonowanie komórek oraz struktur wielokomórkowych grzybów. Sposoby rozmnażania płciowego i bezpłciowego oraz rozprzestrzeniania w środowisku. Odżywianie grzybów (pasożyty, saprobionty i symbionty) i interakcje z roślinami, zwierzętami oraz innymi grupami organizmów.

Ćwiczenia laboratoryjne

Obserwacje wyspecjalizowanych struktur służących odżywianiu i rozmnażaniu wybranych gatunków grzybów reprezentujących różne grupy troficzne oraz strategie życiowe. Ćwiczenie umiejętności wykonywania preparatów i wybranych analiz mykologicznych.

Ćwiczenia terenowe

Obserwacje grzybów z różnych grup troficznych. Zapoznanie z technikami stosowanymi w mykologicznych badaniach terenowych. Zbiór materiałów do ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Deacon J. 2005. Fungal Biology. Blackwell Publishing.

2. Webster J., Weber R.W.S. 2007. Introduction to Fungi. Cambridge University Press.

3. Moore D., Robson G., Trinci T. 2011. 21st century guidebook to fungi. Cambridge University Press.

4. Smith S.E., Read D.J. 2008. Mycorrhizal symbiosis. Elsevier.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły naukowe dotyczące tematyki przedmiotu (wybór).

Uwagi:

Fakultatywny, zalecany do wyboru dla ścieżki: biologia organizmów.

Ćwiczenia terenowe odbywają się w sobotę 9 października 2021 r.

Ćwiczenia laboratoryjne - sześć spotkań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.