Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-929 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fitogeografia
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Zemanek
Prowadzący grup: Bogdan Zemanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA


- rozumie podstawowe zjawiska i procesy biogeograficzne;

- objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia roślin;

- opisuje mechanizmy funkcjonowania roślin na poziomie populacji, ekosystemu, jak również w ujęciu globalnym;

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk fitogeograficznych, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego;

- zna podstawowe teorie biogeograficzne i ich zastosowanie oraz potrafi odnieść się do nich krytycznie;


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K-W01(+++), K-W10 (++), K-W11 (+)


2. UMIEJĘNOŚCI

- potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych;

- konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk przyrodniczych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski;


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K-U01 (+),K-U09 (++),K-U11(+++)


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznychForma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Do zaliczenia wymagane jest osiągnięcie 60% całego zasobu wiedzy

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, 2 godz./tydzień, 15 tygodni

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 30h

Przygotowanie się do zaliczenia 20 h

SUMA 50h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Cel, struktura i podstawowe założenia biogeografii. Zasięgi – metody wyznaczania, podział, typologia. Fitogeografia ekologiczna – metody, klasyfikacje ekologiczne. Fitogeografia historyczna – materiały, metody. Przemiany roślinności i środowiska przyrodniczego w przeszłości. Rozwój i przemiany zasięgu. Relikty i endemity. Wikaryzm i dyspersalizm. Migracje, biogeografia wysp. Wpływy antropogeniczne. Podział biogeograficzny świata – metody wyznaczania. Podział fitogeograficzny Ziemi. Strefy klimatyczno-roślinne (biomy) Ziemi i ich charakterystyka. Obszary górskie i ich specyfika. Przyszłość fitogeografii – nowe metody, nowe koncepcje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN

Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. Wyd. Szk. i Ped.

Kostrowicki A.S. 1999. Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów. PWN

Literatura uzupełniająca:

Brown J.H., Lomolino M.V. 1998. Biogeography. Sinauer Assoc. Inc.

Cox C.B., Moore P.D. 2006. Biogeography. Blackwell

MacDonald G.M. 2003. Biogeography. Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc.

Lomolino M.V., Heaney L.R. 2004. Frontiers of Biogeography. New Directions in the Geography of Nature. Sinauer Assoc. Inc.

Uwagi:

Kurs obowiązkowy dla ścieżki „Ekologia i ochrona przyrody”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Zemanek
Prowadzący grup: Bogdan Zemanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA


- rozumie podstawowe zjawiska i procesy biogeograficzne;

- objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia roślin;

- opisuje mechanizmy funkcjonowania roślin na poziomie populacji, ekosystemu, jak również w ujęciu globalnym;

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk fitogeograficznych, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego;

- zna podstawowe teorie biogeograficzne i ich zastosowanie oraz potrafi odnieść się do nich krytycznie;


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K-W01(+++), K-W10 (++), K-W11 (+)


2. UMIEJĘNOŚCI

- potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych;

- konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk przyrodniczych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski;


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K-U01 (+),K-U09 (++),K-U11(+++)


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznychForma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Do zaliczenia wymagane jest osiągnięcie 60% całego zasobu wiedzy

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, 2 godz./tydzień, 15 tygodni

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 30h

Przygotowanie się do zaliczenia 20 h

SUMA 50h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Cel, struktura i podstawowe założenia biogeografii. Zasięgi – metody wyznaczania, podział, typologia. Fitogeografia ekologiczna – metody, klasyfikacje ekologiczne. Fitogeografia historyczna – materiały, metody. Przemiany roślinności i środowiska przyrodniczego w przeszłości. Rozwój i przemiany zasięgu. Relikty i endemity. Wikaryzm i dyspersalizm. Migracje, biogeografia wysp. Wpływy antropogeniczne. Podział biogeograficzny świata – metody wyznaczania. Podział fitogeograficzny Ziemi. Strefy klimatyczno-roślinne (biomy) Ziemi i ich charakterystyka. Obszary górskie i ich specyfika. Przyszłość fitogeografii – nowe metody, nowe koncepcje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN

Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. Wyd. Szk. i Ped.

Kostrowicki A.S. 1999. Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów. PWN

Literatura uzupełniająca:

Brown J.H., Lomolino M.V. 1998. Biogeography. Sinauer Assoc. Inc.

Cox C.B., Moore P.D. 2006. Biogeography. Blackwell

MacDonald G.M. 2003. Biogeography. Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc.

Lomolino M.V., Heaney L.R. 2004. Frontiers of Biogeography. New Directions in the Geography of Nature. Sinauer Assoc. Inc.

Uwagi:

Kurs obowiązkowy dla ścieżki „Ekologia i ochrona przyrody”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.