Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-929 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fitogeografia
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nobis
Prowadzący grup: Ewelina Klichowska, Jacek Madeja, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie zasad rozmieszczenia gatunków roślin i roślinności na świecie oraz zależności ich występowania od uwarunkowań środowiskowych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student:

• rozumie podstawowe zjawiska i procesy biogeograficzne;

• objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia roślin;

• opisuje mechanizmy funkcjonowania roślin na poziomie populacji, ekosystemu, jak również w ujęciu globalnym;

• interpretuje złożoność procesów i zjawisk fitogeograficznych, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego;

• zna podstawowe teorie biogeograficzne i ich zastosowanie oraz potrafi odnieść się do nich krytycznie.Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie sześciu pytań otwartych za 10 punktów każdy.

Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie powyżej 50% punktów za wszystkie odpowiedzi


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia z zostaną sprawdzone na egzaminie końcowym, który będzie miał formę sześciu pytań otwartych. Ocenie będzie podlegać poprawność merytoryczna odpowiedzi. Wymagane jest uzyskanie powyżej 50% punktów za wszystkie odpowiedzi.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 30h

Przygotowanie się do zaliczenia 20 h

SUMA 50h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Cel, struktura i podstawowe założenia biogeografii. Zasięgi metody wyznaczania, podział, typologia. Fitogeografia ekologiczna metody, klasyfikacje ekologiczne. Fitogeografia historyczna materiały, metody. Przemiany roślinności i środowiska przyrodniczego w przeszłości. Rozwój i przemiany zasięgu. Relikty i endemity. Wikaryzm i dyspersalizm. Migracje, biogeografia wysp. Wpływy antropogeniczne. Podział biogeograficzny świata metody wyznaczania. Podział fitogeograficzny Ziemi. Strefy klimatyczno-roślinne (biomy) Ziemi i ich charakterystyka. Obszary górskie i ich specyfika. Przyszłość fitogeografii nowe metody, nowe koncepcje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN

Podbielkowski Z. 1987. Roślinność kuli ziemskiej. Wyd. Szk. i Ped.

Literatura uzupełniająca:

Brown J.H., Lomolino M.V. 1998. Biogeography. Sinauer Assoc. Inc.

Cox C.B., Moore P.D. 2006. Biogeography. Blackwell

Kostrowicki A.S. 1999. Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów. PWN

MacDonald G.M. 2003. Biogeography. Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc.

Lomolino M.V., Heaney L.R. 2004. Frontiers of Biogeography. New Directions in the Geography of Nature. Sinauer Assoc. Inc.

Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. Wyd. Szk. i Ped.

Walter H. 1979. Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere. Springer-Verlag.

Uwagi:

obowiązkowy dla ścieżki „biologia środowiskowa” ; I stopień - II rok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nobis
Prowadzący grup: Ewelina Klichowska, Jacek Madeja, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.