Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-940 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krasodomska
Prowadzący grup: Sebastian Baś, Justyna Kocik-Król, Małgorzata Krasodomska, Monika Machula, Łukasz Skalniak, Ewa Surmiak, Jarosław Wilamowski, Aneta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

1. Potrafi rozpoznawać i nazywać grupy funkcyjne w związkach organicznych

2. Potrafi nazywać związki organiczne zgodnie z nomenklaturą IUPAC

3. Potrafi opisać główne typy reakcji organicznych i omówić ich mechanizmy

4. Potrafi przewidzieć sposób reagowania związków organicznych zawierających grupy funkcyjne

5. Potrafi określić znaczenie chemii organicznej dla zrozumienia procesów biochemicznych

K_W02 ++, K_W04 +++, K_W05 +


W zakresie umiejętności

1. Posiada umiejętności prowadzenia prostych eksperymentów chemicznych w bezpieczny sposób K_U08 +++


W zakresie kompetencji społecznych

1.Umiejętność organizacji czasu pracy K_K02 +

2. Docenia znaczenie pracy w sposób bezpieczny dla prowadzącego eksperyment i środowiska K_K06 +++Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu w zimowej sesji egzaminacyjnej po uzyskaniu zaliczenia z konwersatorium i ćwiczeń laboratoryjnych;

Konwersatoria - trzy sprawdziany pisemne w trakcie semestru zimowego. Zaliczenie na podstawie uzyskanej oceny. Możliwość zdawania kolokwium poprawkowego z całości materiału.

Ćwiczenia laboratoryjne - ocena na podstawie: sprawdzenia w formie pisemnej przygotowania do wykonania ćwiczeń, jego wykonania oraz sprawozdania pisemnego z wykonanych ćwiczeń.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pytania i dyskusja podczas wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, analiza sprawozdań przygotowanych przez uczestników kursu.Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna – wykład

Metody problemowe, aktywizujące – konwersatorium

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjneBilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30h

Udział w konwersatoriach 30h

Udział w ćwiczeniach 15h

Przygotowanie się do konwersatoriów 30h

Przygotowanie się ćwiczeń 20h

Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń 10h

Przygotowanie do egzaminu 25h

Suma: 160 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Opis właściwości związków organicznych; opis mechanizmów reakcji chemicznych charakterystycznych dla grup funkcyjnych; projektowanie syntezy wybranych związków organicznych, poznanie podstawowych technik laboratoryjnych stosowanych w chemii organicznej.

Celem wykładu jest przedstawienie w nowoczesnym ujęciu podstawowych klas związków organicznych z uwzględnieniem zagadnień izomerii, stereochemii, oraz najważniejszych reakcji charakterystycznych dla grup funkcyjnych. Omawiane są mechanizmy reakcji organicznych takich jak addycja, eliminacja, substytucja rodnikowa, elektrofilowa i nukleofilowa. Szczególna uwaga jest poświęcona strukturze i reaktywności biocząsteczek: aminokwasów, peptydów, białek, kwasów nukleinowych, cukrów, tłuszczów lipidów oraz wybranych związków biologicznie czynnych. Konwersatorium z chemii organicznej poświęcone jest poszerzeniu wiadomości przedstawionych na wykładzie oraz projektowaniu syntezy wybranych rodzajów związków organicznych. Ćwiczenia: podstawowe techniki laboratoryjne, reakcje charakterystyczne dla grup funkcyjnych, oraz przykłady syntez związków organicznych.

Literatura:

Literatura:

H. Hart, L.E. Craine, David J. Hart; Chemia Organiczna . Krótki kurs.

Do ćwiczeń laboratoryjnych skrypt elektroniczny: A. Czarny B. Kawałek, A. Kolasa, P. Milart, B. Rys, J. Wilamowski, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej www.skryptoszafa.pl Wydawnictwo Adamantan

Literatura uzupełniająca

G. Patrick Chemia organicza. Krótkie wykłady

J. McMurry, Chemia organiczna

Uwagi:

Kurs obowiązkowy dla II roku; II rok studiów I stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krasodomska
Prowadzący grup: Sebastian Baś, Justyna Kocik-Król, Małgorzata Krasodomska, Monika Machula, Łukasz Skalniak, Ewa Surmiak, Jarosław Wilamowski, Aneta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.