Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Endokrynologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-947-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: K_W01- student rozumie podstawowe zjawiska z zakresu regulacji hormonalnej i dróg ich oddziaływania. K_W02 - student rozumie znaczenie badań doświadczalnych w wyjaśnianiu zależności we współdziałaniu hormonów. K_W06- student potrafi wyjaśnić molekularne, indukowane przez hormony, mechanizmy szlaków transdukcji sygnału. K_W09- student opisuje funkcję narządów dokrewnych na poziomie komórek, potrafi dokonać klasyfikacji hormonów, ich funkcji i skutków zaburzeń ich sekrecji.

W zakresie umiejętności: K_UO1 – student stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w endokrynologii i biologii rozrodu w badaniach na poziomie komórek i tkanek. K_U02- student czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu endokrynologii w języku polskim. K_U03-student czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe z powyższego zakresu w języku angielskim i umie korzystać ze źródeł elektronicznych. K_U05- student potrafi rozróżnić wartość informacji z zakresu endokrynologii podanej w formie wykładu lub opublikowanej w literaturze naukowej w stosunku do materiałów popularno-naukowych. K_U11- student potrafi integrować wiedzę z zakresu endokrynologii, biologii komórki i biologii rozrodu.

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02- potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu. K_K08 - student widzi potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.


Forma i warunki zaliczenia:

prezentacje multimedialne z zakresu przedstawionych treści wykładów,

Weryfikacja wiedzy studentów podczas ćwiczeń, pytania i dyskusja, dopuszczenie do egzaminu po pozytywnym zaliczeniu sprawozdań z ćwiczeń, końcowy egzamin ustny z zagadnień podanych w trakcie kursu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pytania i dyskusja podczas wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, analiza sprawozdań przygotowanych przez uczestników kursu.Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

dział w wykładach 10h

Udział w konwersatoriach 10h

Udział w ćwiczeniach 25h

Przygotowanie się do konwersatoriów 15h

Przygotowanie się ćwiczeń 10h

Suma 95h

Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń 10h

Przygotowanie do egzaminu 15h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Treści merytoryczne wykładów: Klasyfikacja hormonów; drogi regulacji endo-, para-, i autokrynowej; molekularny mechanizm działania hormonów białkowych i steroidowych; budowa i funkcja receptorów; działanie genomowe i pozagenomowe steroidów; drogi przenoszenia sygnału w komórce; centralny poziom regulacji hormonalnej: oś hormonalna podwzgórze - przysadka mózgowa -gruczoł dokrewny; dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne; tarczyca, przytarczyce, gonady, biosynteza hormonów steroidowych; funkcje hormonów tkankowych - komórki endokrynne przewodu pokarmowego i nerek

Treść merytoryczna konwersatoriów: najnowsze badania dotyczące molekularnych mechanizmów regulacji funkcjonowania komórek żeńskiego i męskiego układu rozrodczego. Wybrane modele doświadczalne.

Treści merytoryczne bloków ćwiczeń: Topografia gruczołów dokrewnych; hormonalna regulacja poziomu glukozy we krwi; budowa i funkcje trzustki; wybrane zagadnienia z endokrynologii kręgowców niższych; hormonalna regulacja reakcji stresowej, hormonalna regulacja funkcji męskiego układu rozrodczego; hormonalna regulacja funkcji żeńskiego układu rozrodczego

Literatura:

Literatura: (dostępna w Zakładzie Endokrynologii)

1. Podstawy endokrynologii Brook, I Marshall [red.] E. Otto-Buczkowska [polska red.], 2000;

2. Endokrynologia ogólna i kliniczna, Greenspan, Gardner [red.], 2004;

3. Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Tom 1. T. Krzymowski [red.]. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. Tom. 2. J. Strzeżek [red], 2007.

4. Układ płciowy męski - Badania kliniczne i doświadczalne w męskim układzie płciowym. M. Piasecka (red.), 2013

5. Czasopisma z zakresu endokrynologii (Elsevier, Springer, Willey) dostępne on line

Uwagi:

Kurs obowiązkowy dla II roku studiów I stopnia - ścieżka kształcenia indywidualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Duda, Małgorzata Grzesiak, Anna Hejmej, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Maria Słomczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.