Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-957 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Köhler
Prowadzący grup: Piotr Köhler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest: zapoznanie studenta z różnorodnością roślin użytkowych, z produktami roślinnymi oraz problemami związanymi z dostępnością żywności; zaznajomienie z wybraną literaturą przedmiotu.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student:

• zna wybrane rośliny warunkujące zarówno życie człowieka, także lokalnych społeczności na różnych kontynentach;

• zna przykłady znaczenia roślin w wiedzy i wierzeniach ludowych w wybranych społecznościach na świecie (elementy etnobotaniki).

• nazywa ważniejsze produkty roślinne oraz wskazuje ich źródło (część rośliny, z której pochodzą);

• opisuje główne zagrożenia, które mogą być przyczyną światowego kryzysu żywnościowego;

• tłumaczy znaczenie utrzymania wysokiej bioróżnorodności dla zachowania warunków do wyżywienia ludzkości.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte); do zdania egzaminu należy uzyskać ponad 50% punktów. Do egzaminu są dopuszczeni wszyscy zapisani na moduł.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wymienione powyżej efekty kształcenia zostaną sprawdzone za pomocą egzaminu pisemnego zawierającego pytania otwarte oraz zamknięte. Kryterium oceny będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie powyżej 50% punktów.

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny)

• metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład 15 h


Praca własna studenta:

•przygotowanie do egzaminu 10 h

•lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 5 h


w sumie: 30 h = 1 pkt ECT


Pełny opis:

1. Rośliny użytkowe a uprawne, udomowienie roślin, centra pochodzenia, rośliny jako źródło pokarmu, etnobotaniczne aspekty wiedzy o roślinach użytkowych różnych regionów.

2. Rośliny zbożowe, strączkowe.

3. Rośliny skrobiowe bulwiaste i cukrodajne.

4. Warzywa i owoce.

5. Fermentacja i jej produkty, używki.

6. Przyprawy.

7. Rośliny oleiste i woskodajne.

8. Rośliny włóknodajne, kauczukodajne.

9. Garbniki, barwniki, żywice, balsamy, gumy, śluzy.

10. Rośliny pastewne, miododajne, drewno.

11. Rośliny lecznicze, kosmetyczne, insektycydy.

12. Perspektywy w użytkowaniu roślin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podbielkowski Z. Rośliny użytkowe. Warszawa 1992.

Literatura uzupełniająca:

Falkowski J., Kostrowicki J. Geografia rolnictwa świata. Warszawa 2001.

Wiersema J.H. World economic plants. Boca Raton 2013.

Simpson B.B., Ogorzaly M.C. Economic botany: plants in our world. McGraw-Hill Intern. Edit. 2001

Zohary D., Hopf M., Weiss E. Domestication of plants in the Old World. Oxford 2012.

Myers N. A wealth of wild species. Westview Press 1983.

Spilsbury R. & L. Plants products. Chicago 2003.

Morgan S. Plants and people. North Mankato 2002

Uwagi:

I rok, studia I stopnia; fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Köhler
Prowadzący grup: Piotr Köhler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.