Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-972 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Kwolek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Student potrafi wykonać dokumentację fotograficzną badań ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i makrofotografii, dokonać podstawowej edycji zdjęć cyfrowych a także je zaprezentować zgodnie z wymogami publikacji naukowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna:

• podstawowe zasady fotografii i wpływ ustawień aparatu (przesłona, czas naświetlania, ogniskowa, czułość) oraz warunków wykonywania zdjęcia (oświetlenie, ruch) na parametry zdjęcia.

Umiejętności:

Student:

• wykonuje prawidłowe technicznie zdjęcia obiektów mikroskopowych i makroskopowych.

• posługuje się w podstawowym stopniu programami do edycji fotografii cyfrowej oraz grafiki wektorowej

• dokonuje podstawowej edycji zdjęć cyfrowych obejmującej: zmianę wielkości, kadrowanie, obracanie, korektę kontrastu i kolorystyki.

• wykonuje pomiary na zdjęciach cyfrowych (długość, szerokość, pole powierzchni, liczba obiektów)

• opisuje i przedstawia wykonane zdjęcia w formie zgodnej z zasadami stosowanymi w pracach naukowychForma i warunki zaliczenia:

Wykonanie przez studenta pracy zaliczeniowej na ocenę w formie plakatu lub tablicy zawierającej przynajmniej sześć zdjęć, w tym przynajmniej dwa mikroskopowe i dwa w technice makrofotografii. Zdjęcia powinny być prawidłowo wykonane, opracowane, opisane i rozmieszczone. Na przynajmniej jednym zdjęciu powinny być wykonane i zaprezentowane pomiary.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie przez studenta pracy zaliczeniowej w formie plakatu lub tablicy zawierającej wykonane przez studenta zdjęcia, prawidowo opracowane, opisane i rozmieszczone.

Metody dydaktyczne:

• Prezentacje obemujące wiedzę teoretyczną

• Ćwiczenia z użyciem aparatów cyfrowych, mikroskopów i lub z torami wizyjnymi w salach ćwiczeniowych

• Ćwiczenia z użyciem aparatów cyfrowych w terenie (okolice III kampusu UJ)

• Ćwiczenia z użyciem komputerów


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia– 45 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie pracy zaliczeniowej – 15 h

w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Podstawowe zasady fotografii i wpływ ustawień aparatu (przesłona, czas naświetlania, ogniskowa, czułość) na parametry zdjęcia. Oświetlenie w fotografii, wykorzystanie wybranych filtrów fotograficznych (polaryzacyjny, podczerwony, szary).

Wybrane techniki i sprzęt stosowany w fotografii mikroskopowej i makroskopowej oraz wykonywanie zdjęć z ich użyciem.

Praca z programami do edycji zdjęć cyfrowych oraz grafiki wektorowej. Wykonywanie podstawowej edycji zdjęć cyfrowych obejmującej: zmianę wielkości, kadrowanie, obracanie, korektę kontrastu i kolorystyki. Stosowanie masek, warst filtów. Retusz.

Pomiary na zdjęciach cyfrowych (długość, szerokość, pole powierzchni, liczba obiektów).

Prezentacja zdjęć w formie zgodnej z zasadami stosowanymi w pracach naukowych. Opisywanie zdjęć, oznaczanie wybranych elementów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały własne dostarczane studentow w formie drukowanej lub elektronicznej.

Literatura dodatkowa

Marek Miś, Blisko, coraz bliżej. Od fotografii zbliżeniowej do mikrofotografii, Helion, 2015

Ross Hoddinott, Poradnik fotograficzy, Galaktyka, 2013

Uwagi:

II stopień, ścieżki: molekularna i biologia organizmów,

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Kwolek
Prowadzący grup: Dagmara Kwolek, Natalia Staszecka-Moskal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.