Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-990-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Małgorzata Duda, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Paulina Kramarz, Marian Lewandowski, Maciej Pabijan, Anna Ptak, Agnieszka Rak, Aneta Słomka, Katarzyna Turnau, Grzegorz Tylko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w laboratorium i napisania pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia:

Student:

• rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych;

• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

• czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim oraz nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim;

• wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego;

• wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach,

• potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach;

• wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego;

• stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych;

• potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie naukowe problemu lub zadania badawczego z zakresu nauk biologicznych;

• potrafi przygotować prezentację oraz zreferować w języku polskim i języku obcym wybrany problem biologiczny

• potrafi planować swoja edukację oraz uczyć się w sposób samodzielny i ukierunkowany

• wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej


Wymagania wstępne:

Kurs dostępny tylko dla uczestników ścieżki indywidualnego kształcenia, innych wymagań brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie obserwacji i/lub eksperymentu, przygotowanie opracowania naukowego z wybranego zakresu nauk biologicznych z wykorzystaniem właściwych metod statystycznych do opisu zjawisk i analizy danych oraz adekwatnych publikacji polsko- i obcojęzycznych, przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej opracowania oraz pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego z zakresu przygotowanej pracy dyplomowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja działań studenta w laboratorium. Nauczyciel prowadzi kartę realizacji zdań studenta, w której na bieżąco notuje osiąganie zakładanych efektów przez studenta. Zaliczenie odbywa się na podstawie oddanej pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego zgodnie z regulaminem studiów w skali od 2 do 5.

Metody dydaktyczne:

Aktywny udział w pracach badawczych pod nadzorem nauczyciela.

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Praca w laboratorium/inna 30h

Przygotowanie się do pracy/raportu/prezentacji 80h

SUMA 110 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia
biologia

Pełny opis:

Samodzielne przygotowanie opracowania problemu badawczego; praca ma charakter eksperymentalny.

Literatura:

Oryginalne prace naukowe polecone przez opiekuna pracowni licencjackiej.

Uwagi:

Obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia; I stopień, III rok.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.