Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-990-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Janusz Fyda, Elżbieta Kołaczkowska, Ryszard Korona, Anna Osyczka, Rafał Piprek, Anna Ptak, Agnieszka Rak, Monika Tuleja, Wacław Tworzydło, Michał Węgrzyn, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w laboratorium i napisania pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia:

Student:

• rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych;

• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

• czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim oraz nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim;

• wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego;

• wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach,

• potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach;

• wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego;

• stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych;

• potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie naukowe problemu lub zadania badawczego z zakresu nauk biologicznych;

• potrafi przygotować prezentację oraz zreferować w języku polskim i języku obcym wybrany problem biologiczny

• potrafi planować swoja edukację oraz uczyć się w sposób samodzielny i ukierunkowany

• wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej


Wymagania wstępne:

Kurs dostępny tylko dla uczestników ścieżki indywidualnego kształcenia, innych wymagań brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie obserwacji i/lub eksperymentu, przygotowanie opracowania naukowego z wybranego zakresu nauk biologicznych z wykorzystaniem właściwych metod statystycznych do opisu zjawisk i analizy danych oraz adekwatnych publikacji polsko- i obcojęzycznych, przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej opracowania oraz pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego z zakresu przygotowanej pracy dyplomowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja działań studenta w laboratorium. Nauczyciel prowadzi kartę realizacji zdań studenta, w której na bieżąco notuje osiąganie zakładanych efektów przez studenta. Zaliczenie odbywa się na podstawie oddanej pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego zgodnie z regulaminem studiów w skali od 2 do 5.

Metody dydaktyczne:

Aktywny udział w pracach badawczych pod nadzorem nauczyciela.

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Praca w laboratorium/inna 30h

Przygotowanie się do pracy/raportu/prezentacji 80h

SUMA 110 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Samodzielne przygotowanie opracowania problemu badawczego; praca ma charakter eksperymentalny.

Literatura:

Oryginalne prace naukowe polecone przez opiekuna pracowni licencjackiej.

Uwagi:

Obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia; I stopień, III rok.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta, Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Janusz Fyda, Elżbieta Kołaczkowska, Ryszard Korona, Anna Osyczka, Rafał Piprek, Anna Ptak, Agnieszka Rak, Monika Tuleja, Wacław Tworzydło, Michał Węgrzyn, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.