Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-994 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kołaczkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kołaczkowska, Małgorzata Opydo-Chanek, Michał Santocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi dotyczącymi typów badań i możliwych podejść metodologicznych, stosowanych w naukach biologicznych i biomedycznych. Nadrzędnym celem jest zapoznanie studentów z pojęciem eksperymentu i jego etapami, z możliwymi typami eksperymentów biologicznych (od badań komputerowych, poprzez izolowane komórki i linie komórkowe, do organizmów zwierzęcych i badań klinicznych) i ich właściwym zastosowaniem w zależności od problemu badawczego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student rozumie na czym polega istota eksperymentów biologicznych i biomedycznych

- zna podstawowe kategorie badań z zakresu powyższych dziedzin i różnice pomiędzy nimi (np. badania in vitro a in vivo)

- zna podstawowe modele, na których można przeprowadzać badania biomedyczne

- student rozróżnia podstawowe typy badań biomedycznych

- student posługuje się terminologią właściwą dla badań biologicznych i biomedycznychWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w konwersatoriach, w formie indywidualnej wypowiedzi i dyskusji z pozostałymi uczestnikami kursy oraz prowadzącym zajęcia.


Zadanie domowe, indywidualne lub grupowe, mające na celu zweryfikowanie przygotowania do omawianych tematów.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną sprawdzone poprzez:


Konwersatoria:

- przedstawienie przez studenta poprawnie skonstruowanej wypowiedzi dotyczącej badań biomedycznych

- udział w dyskusji


W czasie zajęć prowadzona będzie bieżąca ocena merytorycznego przygotowania do omawianego tematu oraz umiejętność prowadzenia dyskusji.


Wykład i konwersatoria:

- zaliczenie na ocenę zadania domowego, indywidualnego lub grupowego, dotyczącego typów badań biomedycznych
Metody dydaktyczne:

wykłady:

metody podające: wykład informacyjny

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna


konwersatoria:

metody podające: objaśnienia

metody aktywizujące: dyskusja przy omawianiu zagadnień problemowych


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15 godz.

Udział w konwersatoriach: 20 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów i zadania domowego: 20 godzin

Suma: 55 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Treści modułu dotyczą wykładów (teoria) oraz konwersatoriów (omówienie na konkretnych przykładach):

1. Badania podstawowe – nauka jako dążenie do poznania faktów

2. Modele badań biomedycznych – ich zalety, wady, podstawy metodologiczne:

I. Badania in vitro

II. Badania ex vivo

III. Badania in situ

IV. Badania in vivo

V. Badania z zastawaniem technologii “organ-on-a-chip”

VI. Badania in silico

3. Badania na zwierzętach – modele badawcze:

I. organizmy jednokomórkowe i bezkręgowe

II. zwierzęta kręgowe i człowiek

4. Badania innowacyjne – nowe modele badawcze, leki, aparatura, patenty

5. Badania wdrożeniowe – nauka jako dążenie do poprawy jakości życia

6. Badania kliniczne – fazy, etyka, skala czasowa, miara sukcesu

7. Przykładowe drogi badań biomedycznych prowadzące do powstania nowych terapii:

I. od obserwacji biologicznej do stworzenia leku

II. screening substancji aktywnych jako potencjalnych leków

III. modelowanie/projektowanie (programy komputerowe) leków

Literatura:

Literatura podstawowa:

- materiały dydaktyczne przygotowane i udostępnione przez prowadzących

Literatura uzupełniająca:

1. Cezary Watała, Marcin Różalski, Magdalena Boncler, Piotr Kaźmier „Badania i publikacje w naukach biomedycznych.” Tom 1. Planowanie i prowadzenie badań, 2011, Wydawnictwo Medyczne alfa-medica press

2. Peter Agger, , Robert S. Stephenson, Michael Hasenkam, A Practical Guide to Biomedical Research

for the Aspiring Scientist, 2017, Springer

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kołaczkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kołaczkowska, Małgorzata Opydo-Chanek, Michał Santocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.