Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-PRAKTYKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Umiejętności związane z miejscem pracy
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Opydo-Chanek, Lucyna Paul
Prowadzący grup: Małgorzata Opydo-Chanek, Lucyna Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Wiedza: poznaje zasady funkcjonowania rynku pracy; zna zasady organizacji pracy w wybranej instytucji, organizacji;

Umiejętności: wyszukuje oraz odbywa praktyki w miejscu zgodnym z zainteresowaniami zawodowymi; potrafi zaplanować własną pracę; efektywnie zarządzać czasem; nabywa umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki oraz umiejętności skutecznego komunikowania

Kompetencje: zdobywa umiejętności interpersonalne, potrafi pracować zespołowo; jest odpowiedzialny za powierzone zadania.Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie dziennika praktyk oraz arkusza oceny praktyki studenckiej.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą zaliczenia jest przedstawienie przez studenta uzupełnionego dziennika praktyk oraz oceny dokonanej przez opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania (arkusz oceny).

Metody dydaktyczne:

Studenci realizują zadania zgodne z wymogami danej instytucji oraz regulaminem praktyk.

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zadania i treści realizowane w ramach praktyk zawodowych zależne są od zakresu działań zakładu pracy/instytucji, w której student odbywa praktyki. Miejsce praktyki zgodnie spełnia warunki do realizacji praktyki zawodowej przez studenta kierunku biologia.

Literatura:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Paul
Prowadzący grup: Małgorzata Opydo-Chanek, Lucyna Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.