Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-PRAKTYKA-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Opydo-Chanek
Prowadzący grup: Małgorzata Opydo-Chanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w laboratorium.

Efekty kształcenia:

Student:

-poznaje zasady funkcjonowania rynku pracy; zna zasady organizacji pracy w wybranej instytucji, organizacji;

-wyszukuje oraz odbywa praktyki w miejscu zgodnym z zainteresowaniami zawodowymi; potrafi zaplanować własną pracę; efektywnie zarządzać czasem; nabywa umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki oraz umiejętności skutecznego komunikowania

-zdobywa umiejętności interpersonalne, potrafi pracować zespołowo; jest odpowiedzialny za powierzone zadania.


Wymagania wstępne:

Kurs dostępny tylko dla uczestników ścieżki indywidualnego kształcenia, innych wymagań brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk oraz arkusza oceny praktyki studenckiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą zaliczenia jest przedstawienie przez studenta uzupełnionego dziennika praktyk oraz oceny dokonanej przez opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania (arkusz oceny). Zaliczenie bez oceny.

Metody dydaktyczne:

Studenci realizują zadania zgodne z wymogami danej instytucji oraz regulaminem praktyk.

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Praca w laboratorium/inna 75h

Przygotowanie się do pracy/raportu 45h

SUMA 120h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zadania i treści realizowane w ramach praktyk zawodowych zależne są od zakresu działań zakładu pracy/instytucji, w której student odbywa praktyki. Miejsce praktyki zgodnie spełnia warunki do realizacji praktyki zawodowej przez studenta kierunku biologia.

Literatura:

brak

Uwagi:

obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia; I stopień, III rok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Opydo-Chanek
Prowadzący grup: Małgorzata Opydo-Chanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.